Doorwerking van een muzisch perspectief

Werkplaats seizoen 3

Onderzoeksgroep Doorwerking

 

Wat draagt het muzische perspectief op onderzoek bij aan daadwerkelijke verandering in de werkpraktijk?

 

In deze onderzoekskring staat de vraag naar doorwerking en daarmee ook duurzaamheid centraal. We houden ons bezig met vragen die gaan over hoe het muzische perspectief op onderzoek nu precies zijn doorwerking heeft op en in de werkpraktijk. Wat wordt daar in gang gezet, tot leven gebracht en aangewakkerd? En hoe doet "dit" op lange(re) termijn "zijn werk"?

 

Wat neem je mee uit de manieren van werken en onderzoeken naar de werkpraktijk? In de praktijk is dat nog niet zo makkelijk omdat het muzische perspectief zich niet zomaar laat vertalen naar contexten en mensen die er niet bij waren. Hoe pak je iets uit die ervaringen vast die een relevantie hebben in de werkpraktijk van jezelf, collega’s, organisatieprocessen en klanten of cliënten? De vraag "Wat hebben we eigenlijk aan een muzisch perspectief op goed werk?" laat zich zien in de manieren van werken, we ervaren de kracht en werking, maar vraagt aandacht op de overdraagbaarheid naar anderen. 

 

We werken in het muzische perspectief op onderzoek vanuit het pendelen tussen de werkplaats enerzijds en de praktijk anderzijds. In de lijn van actieonderzoek doen onderzoekers experimenten en interventies in de werkpraktijk waarin ze zelf zichtbaar worden. Ze ontwikkelen manieren van werken, maken nieuwe kennis, brengen verandering tot stand, worden zelf zichtbaar en maken iets van wat ze doen. De inzet van dit alles is dat interventies bijdragen aan goed werk en dat mensen in die praktijk zelf onderzoekend worden. Maar is dat ook zo? En hoe weet je dat? De discipline van actieonderzoek en concrete voorbeelden uit deze discipline (die al een redelijk lange geschiedenis heeft, vergeleken met de ons meer bekende discoursen van artistiek onderzoek of muzisch onderzoek) kunnen ons helpen om op deze vragen meer grip te krijgen - omdat zij (vermoedelijk) al een levend onderdeel van deze discipline zijn. Binnen onze onderzoeksgroep gaan wij op zoek naar deze voorbeelden om van hun en met hen te leren.

 

Bij deze vragen naar doorwerking komt de methodologische vraag naar hoe je die doorwerking onderzoekt en meet, navolgbaar maakt. Werk je met klassieke onderzoeksmethoden of zou dat meten ook vanuit een muzisch perspectief moeten? Of een combinatie?

 

In de onderzoekskring Doorwerking hebben deze vragen onze focus vanuit onze eigen onderzoeksprogramma’s en dragen we bij aan de kennis van de andere onderzoekskringen.