• 13:00 - 13:00

Goed werk expeditie 4 24 uurs

Het programma zier er als volgt uit:

  • Op de eerste middag starten we met het onderzoeken van onze persoonlijke betekenis van goed werk. Wanneer vind je jouw eigen werk nu eigenlijk goed werk, excellent, ethisch en energiek? We willen de kernbegrippen wat meer laden en dichterbij halen. 
  • In de avond verkennen we goed werk in teams. Hoe uit zich goed werk in de realisatie en het realiseren van een opgave? Centraal staan een aantal hulpmiddelen (een app, een vragenlijst en gespreksleidraad, en een omgevingsanalyse) om naar zowel resultaat als proces te kijken. We nemen die hulpmiddelen onder de loep en we gaan met elkaar in gesprek hoe je daarmee zodanig om zou kunnen gaan dat een team aan het roer blijft. We nemen dus ook al een aanloopje op het onderwerp van de volgende ochtend, zijnde eigenaarschap.
  • Op de volgende ochtend nemen we jullie mee in het concept eigenaarschap, een onderwerp dat op allerlei manieren belangrijk is in goed werk. We verkennen en expliciteren, wat de betekenis is in relatie tot goed werk? We onderzoeken het begrip op individueel niveau, maar ook de verbinding met collectief eigenaarschap. Wat we willen bereiken is dat meer inzicht ontstaat in de manier waarop jij zelf eigenaarschap neemt, maar ook wat het vraagt om collectief eigenaarschap te bereiken.