• 09:00 - 17:00

Goed werk expeditie 5

Nog niet uitgewerkte aantekeningen van de introductie van Manon Ruijters

Goed werk. Wat is goed werk wel en wat is het niet? Vaak over de drie E's gesproken: energy, excellence, ethics. Maar welke thema's komen er dan op? Eerst over leren in organisaties...Waar te beginnen? (motto; praat niet teveel over leren als je leren wil organiseren).

Tendens. Wat zijn de grote lijnen in de organisaties? we verwachten andere dingen van professionals? Openheid, lef, betrouwbaarheid eerder dan de klassieke schoolwoorden kennis, vaardigheid. Overkoepelend de 'praktische wijsheid'. Aristoteles. (eerder dan Plato) als een leidraad. 

Deugden: meer gaan hebben over deugden, Karaktertrekken met een positieve  grondtoon. DE deugd zit tussen twee ondeugden (midden). leren zit nite in mensen maar tussen mensen. kijken naar leren in/van systemen. 

perspectieven? wat zijn dan de perspectieven op lerende organisatie: organisatieleren (kennis ook in mensen, jammer als die weg gaan), werkplekleren, leerklimaat (veilig, uitproberen, ontwikkelgesprek- investeren op leiderschap en HR), leerstructuur (flexibiliseren want uit routines stappen), collectief leren (sociale aspect van leren). Niemand benoemt deze perspecrieven maar onderliggend zijn ze er wel.

wat is dan optimaal? niet de optelling van vijf perspectieven. Leren is goed, meer leren is niet perse waar. je moet ook naar realiseren. Leren moet goed in balans zijn. Leren gaat (weick) om rust verstoren en organiseren over minder variatie minder vergeten. 

Niet: hoe organiseer je het leren? Maar: hoe optimaliseer je goed werk?

1- resonerende visie (altijd gedoe over, ook na eindeloos participatie, medewerker- we hebben niet, leider- we hebben zo mooi waarom niet resoneren?). Klankkast nodig. daarom moet een professional een eigen visie hebben. anders kan de visie niet resoneren! 

2- individueel leren en realiseren. Er wordt vaak meer aan gedaan dan dat wat er aankomt. Hoe krijg je de professional zover dat ie zelf de lijn pakt? eigen profiel en sterk leren staan (PI).

3- teamwerk. teamleren. Het belang van opgaven naast opdrachten. enerzijds roep om heldere opdrachten wat een afschuiven is van instappen. Professionals echter ook geneigd om iets moois te maken. Hoe kan professional instappen. Eigenaarschap. Ruimte geven en komen tot gezamenlijke normen rondom goed werk: wanneer doen we het nu eigenlijk goed?? dus samenvatten. komen tot conclusie. instemming. kunnnen we met dit inzicht aan de haal.

4- leiding geven aan leren en realiseren.professional leadership. Professionals die als professional het voortouw mogen nemen. Niet noodzakelijk manager willen worden. Beiden hebben hun plek. de echte gelijkwaardigheid is vaak ver weg.

5- onderzoek en dialoog. organisaties vinden vaak van alles. maar vaak weinig onderzoek en dialoog. Kijk eveb naar het model van Isaacs. (Scharmer). Hoe breng je balans tussen vier vormen van gesprek. wat voor soort gesprek heb je nodig? 

6- ondersteunende systemen. Finance, ICT, HR, er zit heel veel in het systeem. ...wel steunen, niet in de weg staan. bv we hebben allemaal POP-gesprekken dat intrinsieke motivatie extrinsiek is geworden. tijdschrijfsystemen. Hoe zit de balans tussen leren en realiseren in de ondersteunende systemen. 

7- verbindingen binnen buiten. Heel gewenst in bv overheid. BV hoe krijg je ze in gesprek met bewoners. komt een heel leeraanbod bij mee. Maar waarom komt het nog steeds zo moeilijk van de grond? het motief 'angst': niet weten, ben ik wel aardig, kom ik in relatie. Dus strategie om maar niet naar buiten te treden. Social defenses. Die voel je pas als je in het vak zit. Elk vak roept een angst op. Heel vanzelfsprekend maar weinig besproken.    

dit is ingebed in de driehoek-cirkel van Energie,  Ethiek en Excellentie.

B- nu naar de thematisering