teamleren?

Verschil tussen een opdracht en een opgave. We spreken met Bob Houtkamp, provincie Zuid-Holland. maatschappelijke opgave vraag voorbij je taak en rol te gaan. laten we doen en ontwikkelen daarvan combineren. Er is een groepje bij het begin die iets wil. Er is een aanleiding. Maar wat is dan een opgave? die is er wel, hangt in de lucht, maar pas als je hem pakt is ie er. Hij komt ut het groepje. Verbinding tussen bezieling, vak waardoor je meer gaat maken. 

Op de witte lijn stel je met elkaar de vraag: wat is hier nodig? verschil tussen taak, opgave en opdracht. de grijze lijn gaat over extra vragen stellen. anders doen dan de gewoonte. 2- ander aspect is aandacht besteden aan 'what's in it for me'. als je alleen maar komt kijken wat je kan leren ook niet genoeg. gaat over opgaev EN leren. ergens onderweg komt collectieve ambitie. Moet zich verhouden tot de context van systeem waar je in werkt. Hoe voer je dat esprek? Hoe verruim je je opdracht? In de laatste stap kom je tot de vraag: 'wanneer is het nu goed werk'? Moeilijk om aan de voorkant al te weten! Je weet niet wat je niet weet. Er komt meer dan je wegzet. Afspraak stel je onderweg bij. 

idealiter heeft het iets prototypisch. je leert iets. daarna sneller. Zullen innovatieve trajectne zijn. altijd relatie binnen-buiten. dus ook context. Team is interdisciplinair. Kan niet anders. In plaats van rechte weg neem je veel tijd/ veel aandacht.

Groen gaat over ervaringsleren. Als je niet aandurft om te oefenen dan blijf je hangen. wij als RPP ook iets geprobeerd op groene lijn. Nu weer terug op de witte. eerst praktijk beter te definieren.

Bij het begin van de tekening: wie zit hier aan tafel, wie is hier nodig?? RPP- als we thema's kleiner maken dan kan je reeeler werken. anders in grote groep blijven we een vakgenootschap. als je met drie teams op een opgave werkt is de focus groter.

Schuldvrij onthullen. Is ook een mogelijke stap als we 'ergens zijn'.  

instrumenten op de grijsgroene lijn ontwikkelen

Karin Derksen- app teamruimte ontwikkelen. 20 vragen daarin.

Reacties