Arwen van Putten

Hoe zorg je ervoor dat docenten meer eigenaarschap kunnen nemen om hun eigen professionalisering vorm te geven en in te richten? Zou een coöperatie van docenten hieraan bijdragen?

Bij het HKU Expertisecentrum Educatie ben ik verantwoordelijk voor de professionaliseringstrajecten voor HKU docenten. Bij het expertisecentrum gaan we er vanuit dat docenten die zich steeds verder professionaliseren op hun docentschap, af en toe didactische experimenten aangaan en op de hoogte zijn van recente onderwijsontwikkelingen kunnen bijdragen aan een betere en interessantere studie voor studenten.
Bij onze professionaliseringstrajecten vraag ik me steeds weer af: hoe kan ik zorgen dat docenten zich herkennen in het aanbod van het expertisecentrum, hoe kan ik zorgen dat ze daadwerkelijk de stap nemen tot deelname aan professionaliseringstrajecten en hoe zorg ik dat het voor docenten interessant en waardevol is om zich te professionaliseren m.b.t. hun docentschap?

Onderzoeksvraag
De vraag/opdracht waarmee ik binnen het lectoraat aan de slag ben is ‘hoe creëer ik meer eigenaarschap voor eigen professionalisering bij docenten’

Het idee is om een antwoord op deze vraag te vinden door het experimenteren met verschillende mogelijkheden. Een uitgangsgedachte hierbij is dat mensen meer eigenaarschap zullen nemen als de betrokkenheid groter is. Wanneer iets alleen van bovenaf geïnformeerd dan wel opgelegd wordt is het vaak minder interessant dan wanneer het zelf gecreëerd is.

Komend jaar ga ik hiervoor 2 experimenten aan:

1)    het opzetten van een docent coöperatie. Dit idee is vorig jaar ontstaan bij het Expertisecentrum Educatie. Het idee is dat de docentcooperatie zelfsturend is en zelf gaat zorgen dat er interessant professionaliseringsaanbod komt. Dit uiteraard i.s.m. het Expertisecentrum Educatie die hier een begeleidende en ondersteunend rol bij zal innemen.

2)    docentbetrokkenheid bij de Week van de Docent en de Onderwijsdag. Alhoewel deze evenementen deels beinvloed worden door thema’s op de HKU-brede agenda’s is het interessant om docenten te betrekken bij de opzet ervan. Wat voor soort sessies vinden docenten interessant, waar zitten ze op te wachten, wat zijn hun verwachtingen?

 

Arwen is HKU Projectcoördinator Scholing en plv. directeur. Expertisecentrum Educatie

Contact
naam:Arwen van Putten
arwen.vanputten@hku.nl
telefoon:030-2349551
site:http://www.hku.nl/web/show/id=364763