Falk Hübner

Falk Hübner is componist, theatermaker, onderzoeker en kerndocent onderzoek op het Utrechts Conservatorium. In het seizoen 2017/18 neemt hij deel aan de Werkplaats Onderzoek, waar hij een verbinding probeert te leggen tussen drie met elkaar verweven projecten rondom kunst(onderwijs) in de samenleving, en geintegreerde manier van onderzoek doen en het werk bij het Innovative Conservatoire (ICON).
Falk schreef het artikel 'Soms werkt het even niet', dat gepubliceerd is in Blad 2.
(Dit is een tekst in ontwikkeling, die ik in verloop van de werkplaats verder zal uitwerken. Stand 12.12.2017)
-
Tijdens de Werkplaats Muzisch Onderzoek werk ik aan de ontwikkeling en verbinding van drie grote projecten:
  1. Het schrijven en co-editen van een boek over de praktijk van het Innovative Conservatoire (ICON)
  2. Het (verder) ontwikkelen van het concept van ”Artistiek onderzoek als integrale praktijk”, zowel in de professionele praktijk als in het onderwijs
  3. Het ontwikkelen van een visie over de musicus/kunstenaar in de samenleving, vooral in relatie tot het onderwijs op het conservatorium
Het werk van ICON staat sinds het begin dicht in verbinding met het lectoraat Muzische Professionalisering, niet op de laatste plaats omdat Bart van Rosmalen een van de founding members van ICON is, naast Helena Gaunt. Sinds een jaar zijn er concrete plannen om een boek over ICON te maken, over het werken, het onderzoek en de impact op onderwijspraktijk van het interantionale netwerk. Dit boek ga ik samen met Christina Guillaumier van het Royal College in Londen uitgeven. Het nauwe verband met het lectoraat nodigt uit om hier verbindingen te leggen.
-
Het tweede project is een boek-project, maar in zich zelf ook een onderzoek. Sinds een tijd werk ik aan het concept van artistiek onderzoek als integratieve praktijk (artistic research as integrative practice, ARIP). Ik plaats onderzoek niet naast ”het werk”, zij het artistiek, pedagogisch of van andere aard, maar juist in het midden van een netwerk van activiteiten, binnen de hedendaagse ”hybride praktijk” die veel van ons uitoefenen. Onderzoek en onderzoekende houding wordt een onderlegger van alles wat wij doen en kan daardoor ook alle activiteiten met elkaar op vruchtbare wijze verbinden.
-
Het derde project betreft de vraag hoe wij als kunstenaars, in mijn geval musici, ons met de samenleving verhouden, en in het bijzondere hoe wij jonge musici opleiden ten opzichte van de samenleving van de 21e Eeuw en de vaardigheden die ervoor nodig zijn om als musici in deze samenleving volledig te kunnen participeren en er aan bij de dragen. Mijn stelling is dat onderzoek tijdens de opleiding, het ontwikkelen van onderzoekende vaardigheden, van onderzoekend gedrag en een geïntegreerde visie op onderzoek, hier een belangrijke rol speelt. Met betrekking tot dit project heb ik al twee blogposts op mijn eigen website (in het Engels) geschreven, over het herfst-seminar van ICON, The Musician in Society en over de recente conferentie The Protean Musician: the musician in future society in Oslo. Mijn eigen presentatie in Oslo ging over het concept van onderzoek als geintegreerde praktijk, dan in relatie tot het thema van de conferentie - een eerste verbinding, die ik tijdens de Werkplaats graag verder wil uitbouwen.
Contact
naam:Falk Hübner
falk.hubner@hku.nl
site:http://www.hubnerfalk.com