• Onderzoek

werkplaats 20/21

In het najaar van 2020 starten we met de vierde editie van de Werkplaats Muzisch Onderzoek.

Bij het onderzoekend verder ontwikkelen van het muzisch perspectief hoort een werkplaats waar gemaakt kan worden. Een omgeving waar een fysieke verkenning of het werken met spullen vanzelf spreekt. Waar alle zintuigen betrokken kunnen raken bij het werk. Waar er tijd is om zijpaden in te slaan en iets uit te proberen zonder vooraf te weten wat het wordt en of het goed wordt.

Een werkplaats waar samen gewerkt kan worden, waar we deel kunnen nemen in en aan elkaars werk.

Van november tot en met mei krijgt de werkplaats vorm in drie tweedaagse modules, twee begeleidingsdagen en een afsluitende manifestatie.

Voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelding: ga naar de Call Werkplaats Muzisch Onderzoek 20/21.

 

De Werkplaats Muzisch Onderzoek is een initiatief van en een samenwerking tussen de Hogeschool voor Kunsten Utrecht (lectoraat Kunst en Professionalisering van Bart van Rosmalen) en de Hogeschool Utrecht (lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van Daan Andriessen).

De Werkplaats Muzisch Onderzoek is verbonden met verschillende partners en kennisinstituten waaronder Vilans, Movisie, ROC Midden Nederland en het LKCA.