Werkplaats Muzisch Onderzoek

HKU- lectoraat Kunst en Professionalisering bouwt samen met de Hogeschool Utrecht (lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek lector Daan Andriessen) en de Hogeschool Rotterdam (lectoraat Begeleidingskunde lector Michiel de Ronde) aan een werkplaats muzisch onderzoek. 
Onderdeel van 'muzisch onderzoek'

 

In de werkplaats werken we vanuit het idee dat je kennis over de realiteit niet alleen verkrijgt via streng wetenschappelijke methodes die uitgaan van objectiviteit, meetbaarheid en afstandelijkheid van de onderzoeker. Nee, kennis over werkpraktijken krijg je ook daar eraan deel te nemen, er iets van te maken en er als onderzoeker zelf zichtbaar in te worden.

Het doel van de werkplaats muzisch onderzoek is bijdragen aan 'goed werk'. We willen kennis (in al haar vormen) ontwikkelen om werkpraktijken van professionals beter te maken met daarbij altijd de vraag: wat maakt het werk goed? Professionals in verschillende vakgebieden zijn steeds vaker op zoek naar werk dat zin 'geeft' en zin 'heeft'. Goed werk voor degene die het doet, maar ook werk dat bijdraagt aan de grotere context van samenleving. En dan gaat het daarbij ook nog om 'goed' werk in de zin van kwaliteit van het werk en kwaliteit van de relaties tussen de mensen die met elkaar samenwerken.

Regisseur van deze werkplaats is Peter Rombouts.