Pieter Baay

Het werken in discipline- en organisatie-overstijgende netwerkgroepen is steeds gebruikelijker, maar gaat niet vanzelf. In het maken van kringen gaan bepaalde noties schuil over wanneer een groep goed functioneert, die we deels kunnen ontlenen uit het muzisch perspectief en het denken rondom Goed Werk. Denk aan instappen en eigenaarschap nemen, werken met wetenschappelijke en praktische kennis, het als gezelschap samen doen. Deze noties expliciteren en voorzien van een fundament én ontwerp-opties, biedt kringen de gelegenheid om hier bewuster en actiever aan te werken.
Contact
naam:Pieter Baay
pieter.baay@onderwijs124.nl