Onderzoekers: werkplaats 20/21

< Terug naar werkplaats 20/21
 • Person

Eveline Baar

Centraal in ons Musework-traject staat het ontwerpen van een ToekomstGilde, waarin we het politie-vakmanschap van de toekomst verkennen. Vakmanschap waarmee we complexe…

 • Person

Pieter Baay

Het werken in discipline- en organisatie-overstijgende netwerkgroepen is steeds gebruikelijker, maar gaat niet vanzelf. In het maken van kringen gaan bepaalde noties schuil over…

 • Person

Ilse Speelman

 • Person

Daan Andriessen

Lector Onderzoekend Vermogen aan de Hogeschool Utrecht. Ik ben altijd op zoek naar vormen van onderzoek waarmee we in de praktijk verschil kunnen maken. Daarom heb ik ook samen…

 • Person

Marjolijn Zwakman

Ik ben performance kunstenaar met opleidingen aan Maastricht (theatraal performen) een master Sandberg/Rietveld autonome beeldende kunst en een master muziektheater Conservatorium…

 • Person

Idwer Doosje

Wat doen onderwijsvernieuwers zodat hun vernieuwing verder reikt dan hun eigen project of lokaal, en dat dit ook breder wordt gedragen en geïmplementeerd? Deze vraag over de…

 • Person

Rob van der Poel

Wat is het algemene kader? Onderzoek hoe een andere manier van werken (muzisch werken/onderzoek) binnen stichting NIVOZ kan bijdragen aan een ‘goed, professioneel gezelschap’ en…

 • Person

Annemiek Vera

  Mijn opgave De blik van studenten. Onrust ig zitten ze tegenover me, de een nieuwsgierig, de ander moe, frisse en jonge blikken en ze wachten... ze wachten totdat ik een…

 • Person

Hanke Drop

De Werkplaats Muzisch Onderzoek: een warm bad met negen muzen, over de 40 muzische onderzoekers en tenminste 67 bronnen om in te stappen.

 • Person

Anouk Saleming

Hoe kan het gebruik van muzische taal bijdragen aan het gesprek over wat ons drijft in ons werk?

 • Person

Heleen Bouwmans

HB Social Design | Student Master Kunsteducatie | Grensganger onderzoekende maker, onderwijsvernieuwer, expeditieleider in en om onderwijs. Als social designer wil ik impact maken…

 • Person

Suzan van Dieren

Hoe kan ik mijn kennis en ‘kunnis’ als maker, als musicus, meenemen en inzetten in mijn interim & advieswerk in andere, niet-muzikale contexten? En wat brengt dat daar? Dit is…

 • Person

Iris Heuvelink

Hoe kunnen we met creatief denken vastgelopen processen weer in beweging krijgen? Wat gebeurt er in de chemie tussen mensen? Hoe kan ik als organisator hier een positieve invloed…

 • Person

Melanie Kandelaars

Mijn naam is Melanie en ik ben docent bij HKU Media en de master Crossover Creativity. In deze onderzoekswerkplaats wil ik onderzoek doen door beeldend werk te maken. Geen…

 • Person

Bart van Rosmalen

Mijn onderzoeksthema is Muzische Professionalisering. Daarover schreef ik bij de Universiteit voor Humanistiek een proefschrift dat ik op 6 januari 2016 heb verdedigd. Mijn…

 • Person

Peter Rombouts

Kernteam Musework | Medevormgever en onderzoeker in de Werkplaats Muzisch Onderzoek | Begeleider Learning Community 'Connected Making' | Onderdeel van het team van het centrum…

 • Person

Willemijn van Woerkum

Willemijn is programmaleider van het programma Whole Child Development, een samenwerking tussen vier lerarenopleidingen, tien scholen, stichting NIVOZ en Porticus. Een centrale…

 • Person

Martha Talma