Omzwervingen met Rothko

Is deel van: Blad 3

In deze bijdrage laat ik zien hoe het spelen
met een artistieke bron – in dit geval het
werk van de schilder Mark Rothko (1903-
1970) – ons kan helpen bij het activeren en
versterken van Goed Werk. Daarbij speelt
zowel gemeenschapsvorming een rol, als
ook de filosofie van Polanyi. Ik beschrijf mijn
proces rond het tijdens de werkplaatsbijeenkomsten samen met anderen spelen met
Rothko en Polanyi; wie zij zijn; en hoe dit
thema uitkwam op een uitnodiging tot
cocreatie in de muzische vorm ‘werk in
opvoering’. We maakten een gezamenlijke,
interdisciplinaire voorstelling Omzwervingen
met Rothko op het Musework Live Festival
op 16 mei 2019 en een kortere voorstelling
op een Raaksymposium op 26 juni 2019.
Beide keren werd het publiek uitgenodigd om
(letterlijk) mee te maken.
Dit essay is een poging om de voorstelling en
de aanloop daartoe te ‘annoteren’ en iets te
zeggen over de doorwerking ervan. Ik maak
daarbij ook gebruik van bronnen op de website van het lectoraat Kunst en Professionalisering van de Hogeschool voor de Kunsten in
Utrecht (HKU), www.musework.nl.

Reacties