Zin Ontdekken als kwintessens in muzisch ontwerpen & onderzoeken

Is deel van: Blad 3

In deze bijdrage sta ik stil bij ervaringen van
zin en onzin, zoals muzische praktijkwerkers
die in hun werkplaatsen in onderwijs, zorg,
instellingen of bedrijven tegen het lijf lopen. Mensen zijn zinzoekers en willen graag
betekenis toekennen aan wat ze meemaken, of dat nu vrolijk of verdrietig van aard
is. De term ‘zingeving’ is lang geassocieerd
geweest met ‘vaag gedoe’, maar sinds een
tiental jaren, beïnvloed door praktijk en bezinning van onder andere cultuurpsychologe
Hans Alma, filosoof René Gude, cursusleiders
Wibe Veenbaas & Morten Hjort en cultuurfilosoof Gerard Visser, heeft de term ‘zingeving’ veel gewonnen aan zeggingskracht.

Reacties