De held als grensganger tussen hoge grond en moeras

Is deel van: Blad 3

In verschillende praktijken en contexten
maken we mee dat professionals hun passie en betrokkenheid verliezen. Goed werk
ontstaat, volgens mij, als iemand zich binnen
een werkorganisatie in zijn/haar werk gekend voelt, waardoor persoonlijke waarden in
het werk tot uiting komen. Dit is helaas niet
altijd zo, ingegeven door aanpassingen aan
een vaak onmenselijk systeem. Deze aanpassing leidt tot onvervulde verlangens, frustraties, spanningen en stress. Deze aanpassing
houdt de deelnemers aan het systeem gevangen. Er is een externe held nodig om deze
gevangenschap te doorbreken. Het doel van
de held in deze queeste is om de menselijkheid te bevrijden in organisaties waarin deze
verdrukt of vermalen dreigt te worden. We
gaan met de held mee op reis met als doel
om de menselijkheid ruimte te geven. Hoe
gaat hij dat doen? Het lijkt te gaan om de
verbetering van de georganiseerde professionaliteit door, wat je kunt noemen, “gehumaniseerde begeleiding”.
Hoe is hiermee een bijdrage te leveren aan
organisaties zodat er ruimte wordt gegeven
aan mensen in hun volledigheid? Kan het
resultaat van deze inspanning zijn dat zij ál
hun kennis en kunde loslaten op de klant of
het product? Hoe ontstaat samen leren en
ontwikkelen? Waarbij zingeving wordt ervaren. Zodanig, dat er geen beperking uitgaat
van de organisatie, maar een bevestiging?
Daar gaat deze queeste over. De held gaat
op pad.

tekst

Reacties