De spelende Boeddha

Is deel van: Blad 3

“Vorm is leegte, leegte is vorm.”

Deze zin staat centraal in de hart-sutra,
en deze sutra is een van de elementaire
teksten in de boeddhistische beoefening
In dit artikel wil ik onderzoeken wat deze
zin betekent in het kader van spel.
En of er een relatie is tussen spel en het
boeddhistische pad.
Als laatste wil ik kijken of ik uit dit onderzoek inzichten of praktijken kan formuleren
die het muzisch/spelend werken en leren
kunnen ondersteunen.
Ik neem jullie mee in mijn schrijfproces: een
intuïtief en creatief pad waarbij de vorm
zich al denkend, spelend en reflectief ontwikkelt.

Reacties