De muzen uitnodigen in onderzoek

Is deel van: Blad 3

Op mijn hurken zit ik bij het draadje dat ik heb
gespannen tussen twee stoelen. Bij het binnenkomen
in het lokaal waren er al twee mensen bijna over
gestruikeld. Het is 16 mei, de dag waarop we een
aantal gasten hebben uitgenodigd om met ons de
werkplaats Muzisch Onderzoek in te duiken. Samen
met Jos en Robin heb ik de sessie ‘Spelen op de Rand’
voorbereid. Het draadje heb ik daar gehangen om ‘de
rand’ te representeren. De rand, de grens. Tussen aan
de ene kant dat wat we weten, het bekende, en aan
de andere kant het onbekende, het onverwachte. Het
draadje gebruik ik in een werkvorm over het dilemma
dat mij bezighoudt: hoe kan ik me op die grens tussen
weten en niet-weten bewegen, en tussen zekerheid
en onzekerheid. Hoe vind ik een balans tussen
houvast en vrij verkennen in mijn onderzoek naar
Research through Design projecten? Kunnen de
muzen me daarbij helpen?

Reacties