Een dialoog over het muzisch perspectief

Is deel van: Blad 3

Bart van Rosmalen en Daan Andriessen
geven hun kijk op het muzisch perspectief
op goed werk. Beiden zijn de initiatiefnemers van de Werkplaats Muzisch Onderzoek,
een plek waarin adviseurs, docenten, kunstenaars en onderzoekers experimenteren
met andere wijzen van werken, geïnspireerd
door het verhaal van de Griekse muzen.
Bart is lector Muzische Professionalisering
en heeft een achtergrond in de kunsten.
Daan is lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek en komt uit de wereld van
het onderzoek. Na drie jaar werken in de
werkplaats wordt steeds duidelijker wat het
muzische perspectief is en wat het te bieden
heeft. Waarbij Bart en Daan allebei eigen
accenten leggen.

Reacties