Uit het vormloze ontstaat de vorm

Is deel van: Blad 3

Kunst en creatief makerschap staan dichtbij persoonlijke ontwikkeling. Kunst en
maken zet ik in mijn werk als trainer/coach
in als middel om meer over jezelf en de
wereld om je heen te begrijpen. Makerschap
gebruik ik dus als een ingang om vragen te
stellen, te onderzoeken, in beweging te komen en je volste potentieel te ontdekken en
te ontwikkelen. Wat kan deze maakkracht
betekenen voor de wereld buiten jezelf?
In het contact met de ander, in de maatschappelijke en professionele context?
De huidige maatschappij is continu in
verandering en we kunnen niet meer voorspellen hoe ons werkveld er in de toekomst
uit gaat zien. De complexe en dynamische
vraagstukken waar we mee te maken hebben noodzaken ons om mee te veranderen.
Ze vragen om onderzoekend vermogen,
anders kijken, creativiteit en zelfsturing.
Innovatie is daarbij het toverwoord. Niet
alleen in het beleid van een organisatie,
maar vooral ook bij de mensen die werkzaam zijn in deze organisatie. En welke
betekenis kan maakkracht hierin hebben?
In dit artikel onderzoek ik aan de hand van
een praktijkvoorbeeld op de Christelijke
Hogeschool Ede de kracht van makerschap,
zowel voor de ontwikkeling van (aankomend) professionals, als van de organisatie zelf. Hoe kunnen kunst en makerschap
daarbij van betekenis zijn? En hoe kan
daarmee het innoverend vermogen van studenten, onderwijsprofessionals én van de
organisatie worden vergroot?

Reacties