Blad 3

Een bundel artikelen over 'praktijken van muzische professionalisering' onder redactie van Peter Rombouts, Bart van Rosmalen en Hanke Drop. Met prachtige vormgeving van Anton Feddema. Met Anke van den Borne over maakpraktijk bij CHE, Anouk Saleming over 'open verhalen', Bastiaan van den Berg over zingeving, Bart van Rosmalen en Daan Andriessen over het muzisch perspectief, Robin Stemerding over open ruimte in een gesloten setting, Joep Everts over de spelende Boeddha, Marieke Zielhuis over 'de muzen' in onderzoek, Marjolijn Zwakman over naakt zijn op de grens, Sandra Schouten over de ontmoeting tussen kunstenaar en zorgverlener en Sietske Dijkstra over de psychologie van Polanyi en het beelden werk van Rothko.
 • Artikel

Uit het vormloze ontstaat de vorm

Anke van den Borne

Kunst en creatief makerschap staan dichtbij persoonlijke ontwikkeling. Kunst en maken zet ik in mijn werk als trainer/coach in als middel om meer over jezelf en de wereld om je…

 • Artikel

Het zoeken naar open verhalen

Anouk Saleming

In mijn familie gaan de dingen volgens vaste patronen. We eten en drinken hetzelfde op hetzelfde tijdstip, er wordt over dezelfde thema’s gesproken, we maken dezelfde grappen. Zo…

 • Artikel

Zin Ontdekken als kwintessens in muzisch ontwerpen & onderzoeken

Bastiaan Van den Berg

In deze bijdrage sta ik stil bij ervaringen van zin en onzin, zoals muzische praktijkwerkers die in hun werkplaatsen in onderwijs, zorg, instellingen of bedrijven tegen het lijf…

 • Artikel

Een dialoog over het muzisch perspectief

Daan Andriessen, Bart van Rosmalen

Bart van Rosmalen en Daan Andriessen geven hun kijk op het muzisch perspectief op goed werk. Beiden zijn de initiatiefnemers van de Werkplaats Muzisch Onderzoek, een plek waarin…

 • Artikel

De noodzaak van vrije ruimte in een gesloten setting

Robin Stemerding

In de tbs-kliniek Dr. S. van Mesdag werken wij, Jeannette van der Meijde en Robin Stemerding, respectievelijk twaalf jaar als geestelijk verzorger, en vier jaar als beeldend…

 • Artikel

De spelende Boeddha

Joep Everts

“Vorm is leegte, leegte is vorm.” Deze zin staat centraal in de hart-sutra, en deze sutra is een van de elementaire teksten in de boeddhistische beoefening In dit artikel wil ik…

 • Artikel

De held als grensganger tussen hoge grond en moeras

Jos Visser

In verschillende praktijken en contexten maken we mee dat professionals hun passie en betrokkenheid verliezen. Goed werk ontstaat, volgens mij, als iemand zich binnen een…

 • Artikel

De muzen uitnodigen in onderzoek

Marieke Zielhuis

Op mijn hurken zit ik bij het draadje dat ik heb gespannen tussen twee stoelen. Bij het binnenkomen in het lokaal waren er al twee mensen bijna over gestruikeld. Het is 16 mei, de…

 • Artikel

Precies op de grens

Marjolijn Zwakman

In mijn eerste jaar aan de Toneelacademie in Maastricht stond ik, in degelijk kostuum, op het podium en onderging de psychologische diepgang van Shakespeare’s en Ibsens personages.

 • Artikel

Mag ik je zien?

Sandra Schouten

Als kunstenaar en procesproever werk ik in de zorg. Zowel in projecten met bewoners en cliënten als in onderzoek dat ik doe in organisaties naar de invloed van het systeem op de…

 • Artikel

Omzwervingen met Rothko

Sietske Dijkstra

In deze bijdrage laat ik zien hoe het spelen met een artistieke bron – in dit geval het werk van de schilder Mark Rothko (1903- 1970) – ons kan helpen bij het activeren en…