goed werk

Wat draagt het werk dat ik doe eigenlijk bij? Is het ‘goed werk’ simpelweg omdat ik er zelf zin en plezier aan beleef? Of wil ik verder reiken en is het pas ‘goed werk’ als de wereld er een stukje beter van wordt? En hoe past dat bij de professionele standaard van ‘goed werk’ waarin mijn werk (nog steeds) aan de hoogste vakmatige en ambachtelijke eisen moet beantwoorden? Deze vragen gaan over persoonlijke betrokkenheid, over kwaliteit, over waarden creatie en over maatschappelijke impact. ze zijn aan de orde van de dag bij professionals uit heel uiteenlopende organisaties en maatschappelijke domeinen. Wat is de bijdrage van maken en makerschap aan goed werk?

Uit het HKU instellingsplan 2019-2023:

HKU plaatst zich als Utrechtse hogeschool voor de kunsten, media en creatieve industrie in het hart van de samenleving. Korter dan dat kunnen we ons wezen niet formuleren en niets minder dan dat is onze ambitie.

Dat we midden in de stad staan, tekent onze betrokkenheid bij de actuele maatschappelijke vraagstukken. 

Dat we opleiden voor kunst, media en creatieve industrie, inspireert en beweegt ons elke dag tot  innovatief onderwijs en onderzoek.

Dat beweegt ons als instelling, dat beweegt ons ook als studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers.  We zijn creatieve makers, die ons talent, onze professionaliteit, onze eigenzinnige manieren van denken, onderzoeken en maken, inzetten om maatschappelijke waarde te creëren. Met onze scheppende kracht willen we ontroeren, beroeren, vervoeren en nieuwe perspectieven aanbrengen. Ons leidende motief is dat kunst en creativiteit in de moderne samenleving hard nodig zijn om beweging en innovatie te brengen.

Tegen deze achtergrond werken we met als lectoraat in de periode 18-22 de verbinding tussen makerschap en goed werk verder uit. Deze eerste werkplaats krijgt vorm door een viertal intense samenwerkingsverbanden, co-creatie van onderzoek met andere spelers in Hoger Onderwijs en daarbuiten. Hieronder meer over 1- de goed werk expeditie 2- professioneel framen in beroepsonderwijs (NRO-subsidie) 3- netwerk normatieve professionalisering en 4- studio 21 cs, netwerk 21cs skills.

Regisseur van deze werkplaats is Bart van Rosmalen.

Bekijk hier zijn lectorale lezing waarin hij de relatie legt tussen Goed Werk en makerschap.