over het onderzoek

Een muzisch perspectief op goed werk. Dat hoofdthema werken we de komende jaren als actieonderzoek uit in drie lijnen: Goed HKU Werk, Muzisch Onderzoek en Makerschap.

Onderzoeksprofiel

  

Een muzisch perspectief op goed werk

Een brug slaan tussen makerschap/maakprocessen en organisatie- en onderwijsvernieuwing.

  

De context van het muzische onderzoek is die van organisaties waarbij de menselijke maat uit beeld raakt. Waar is de professional zelf? Wat kan de professional hier vanuit zich zelf en vanuit zijn eigen handelen tegenover stellen?  

  

Het lectoraat verzamelt praktijkkennis over ‘muzische perspectieven op goed werk’ (conceptueel niveau) en ontwikkelt en ondersteunt ‘muzische perspectieven op goed werk’ (praktisch/deelbaar niveau).

 

Lees hier meer over de missie van het lectoraat.

 

 

Hoe doen we muzisch onderzoek?

Deze muzische perspectieven worden op drie niveaus in praktijk gebracht en geanalyseerd:

  • conceptueel niveau
  • proces: hoe we (samen)werken
  • deelbare handelingsperspectieven (repertoire), wat we ook wel 'manieren van werken' noemen

Deze drie niveau worden ook in de manier waarop het onderzoek is opgebouwd vormgegeven. We ontwikkelen duurzame partnerships en ontwikkelen een muzisch perspectief op een Research Practice Partnership (RPP). Daarin worden kenniskringen en praktijken aan elkaar verbonden.