MIA Reseach Lab

In het kader van het MIA Research Lab werken we aan onderzoeksmethodes, tools en manieren om vragen van studenten aan te scherpen. We werken aan een muzisch perspectief op onderzoek die de studenten doen in hun opleiding en werk om tot gerealiseerde ontwerpen te komen voor (openbare) ruimtes.

Muzisch onderzoek richt zich met deze activiteiten op verschillende doelen welke ook voor onderzoek van MIA docenten van belang zijn. Het doel kan zijn: kennisontwikkeling: onderzoeken, systeemontwikkeling: veranderen, productontwikkeling: ontwerpen/maken en persoonsontwikkeling: leren. Belangrijke uitgangspunten zijn dat je (1) als onderzoeker zelf zichtbaar wordt en professionele eigenzinnigheid ontwikkeld, (2) je werk als interventie geldt, het brengt iets teweeg bij stakeholders (opdrachtgevers, gebruikers etc.) en je werkt op een andere manier in co-creatie samen, (3) andere vormen van kennis ontwikkeld (4) dat je iets maakt dat deelbaar is op zo'n manier dat het een doorwerking heeft.

De vraag is gesteld de studenten te helpen met het articuleren van hun onderzoeksvraag gebruik makend van een muzisch perspectief op onderzoek.