Connected Making

In de eerste 2 decennia van de 21e eeuw is de context van kunsten en design behoorlijk veranderd. Democratisering van productieprocessen, toename van sociale ongelijkheid, toename van inkomensongelijkheid, klimaatveranderingen, etc. stellen vragen aan hedendaagse en toekomstige kunstenaars, ontwerpers en musici over hun rol in de samenleving. Als onderwijsaanbieder wil je goed op deze ontwikkelingen inspelen om studenten toekomstbestendig en wendbaar op te leiden.

Als je je organisatie langsloopt zie je ze op allerlei plekken bezig: professionals die gedreven richting willen geven aan de transitie van ons onderwijs. Drijfveren kunnen verschillend zijn zoals een sterk maatschappelijk engagement, een fascinatie voor het ontwerpen van nieuwe manieren van werken of een neus voor eigenzinnige vormen van maakonderzoek. Maar de overeenkomst is telkens beweging willen maken en nieuwe verbindingen echt aan durven gaan om wendbaar en toekomstbestendig onderwijs te maken waarin studenten zich kunnen ontwikkelen tot maatschappelijk relevante makers midden in de samenleving.

 

Doel van het project

In een schooloverstijgende uitwisseling gaan het komend studiejaar verschillende schools hun inzichten vanuit hun eigen schoolprojecten om didactiek en inhoud verder te ontwikkelen, met elkaar uitwisselen en verdiepen. Dit met als doel om elkaar verder te helpen in hun eigen schoolontwikkeling, maar vooral ook om samen nadrukkelijker geluid te geven aan hoe HKU’ers zich vanuit een positie midden in de samenleving verhouden tot relevante maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Learning Community

Connected Making is als Learning Community een samenwerking tussen het Lectoraat Kunst en Professionalisering, Centrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie, de Schools Design, Media en G&I en Human Resources.