CM II: Onderwijsinnovatie

Wat betekent de veranderende samenleving concreet voor het onderwijs en onderwijsinnovatie? Deze vraag staat centraal in een aantal sessies die we als learning community organiseren onder de titel ‘Connected making ’.

Waartoe nodigen jouw studenten je uit als het gaat om de verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen? Hoe betrek je maatschappelijke partners in het onderwijs? Hoe verbindt je maatschappelijke ontwikkelingen met je eigen makerschap als docent?

We doen dit door het doen van maak- en ontwerpend onderzoek naar nieuwe onderwijsvormen met als uiteindelijke doel om nieuwe verbindingen echt aan te durven gaan om wendbaar en toekomstbestendig onderwijs te maken waarin studenten zich kunnen ontwikkelen tot maatschappelijk relevante makers midden in de samenleving.

In nauwe samenwerking zullen het lectoraat Kunst en Professionalisering en het centrum Leven Lang Leren de sessies begeleiden en ervoor zorgen dat de verschillende krachtige manieren van werken, onderwijsinnovatie en van onderzoeken die de laatste jaren zijn ontwikkeld, in samenhang kunnen worden ingezet.

 

 

Connected making II: onderwijsinnovatie is georganiseerd als learning community en is aangehaakt op eerdere fases binnen het project Connected making. Connected Making I: Eigen Makerschap gaat vooraf aan deze sessies waarin de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en makerschap centraal staan. En daarna (Connected Making III: samenwerking) de vraag: Wat betekent dat voor hoe we samenwerken met onze omgeving? In deze fase komt de organisatie van het onderwijs aan bod. In deze fase worden daarom ook stakeholders aangehaakt zoals de projectmedewerkers van de schools, het CVOI, expertisecentrum Creatief Ondernemerschap en professionals van buiten de HKU.