• 08:30 - 12:30

CM II Bijeenkomst 1

Connected Making is een Learning Community waarin we met elkaar werken aan het versterken van de relatie tussen makerschap (van docent en student) in het licht van maatschappelijke betrokkenheid en wat dat betekent voor ons onderwijs. Als je je organisatie langsloopt zie je ze op allerlei plekken bezig: professionals die gedreven richting willen geven aan de transitie van ons onderwijs. Drijfveren kunnen verschillend zijn zoals een sterk maatschappelijk engagement, een fascinatie voor het ontwerpen van nieuwe manieren van werken of een neus voor eigenzinnige vormen van maakonderzoek. Maar de overeenkomst is telkens beweging willen maken en nieuwe verbindingen echt aan durven gaan om wendbaar en toekomstbestendig onderwijs te maken waarin studenten zich kunnen ontwikkelen tot maatschappelijk relevante makers midden in de samenleving.

Het doel van het project is dat, in een schooloverstijgende uitwisseling, verschillende schools hun inzichten vanuit hun eigen schoolprojecten om didactiek en inhoud verder ontwikkelen, met elkaar uitwisselen en verdiepen. Dit met als doel om elkaar verder te helpen in elkaars onderwijs ontwikkeling, maar vooral ook om samen nadrukkelijker geluid te geven aan hoe HKU’ers zich vanuit een positie midden in de samenleving verhouden tot relevante maatschappelijke ontwikkelingen. 

We zetten een volgende stap door de startgroep (Albert Hennipman, Paul Hohner, Arja Veerman, Janny Rodermond, Bibi Straatman, Irene van Peer, Sarah Gunti, Radia Elgarbi, Bart van Rosmalen, Marinda Verhoeven) open te stellen. Met deze groep hebben we een voortraject gedaan van 3 bijeenkomsten waarin we het eigen makerschap hebben onderzocht. Dit onderzoek zet zich nu door naar de volgende fase die meer gericht is op het onderwijs en onderwijsinnovatie.  In deze volgende stap wordt de groep uitgebreid, hopelijk dus met jou! Tot aan de zomer werken we in een 5-tal bijeenkomsten aan onderwerpen/ projecten/ onderzoeken/ leervragen die we willen beetpakken en verder willen brengen. We werken tussen de bijeenkomsten in kleine groepjes aan onderwerpen die je echt in het onderwijs verder wilt brengen door dit schooloverstijgend met elkaar beet te pakken. De sessies zijn steeds een ochtend tussen 9.30 en 12.30 uur. De eerste 3 bijeenkomsten zijn gepland op 3 februari, 11 maart en 16 april. De laatste twee sessies worden nog gepland in mei en juni.

 

Tijdens de eerste bijeenkomst nodigen we je uit om te komen met iets wat je wilt laten zien ten aanzien van maatschappelijke betrokkenheid/ makerschap en onderwijs.

 

Waar ben je mee bezig wat ergens in deze driehoek een plek heeft? Waar wil je mee aan de slag? Welk onderwerp wil je oppakken of welk project wil je binnen deze Learning Community verder brengen? Neem iets mee wat dat vorm geeft of symboliseert: een beeld, een werk. een tekstje, een bron, een boek, een praktijkvoorbeeld of ervaring. Schrijf aan de hand van dit beeld een korte alinea over waar je aan zou willen werken.

 

We gebruiken de eerste bijeenkomst om te verkennen waar je aan wilt werken en we kijken hoe we kleine groepjes kunnen vormen die elkaar ergens raken in het onderwerp en zo met elkaar aan de slag gaan. Je kan denken aan het samen werken aan andere vormen van toetsen en beoordelen, aan het organiseren van samenwerkingsverbanden tussen schools en/of met externe partners, aan vormen van hoe je als docent je eigen maatschappelijke engagement en makerschap een plek geeft in je lessen en aan manieren van werken om engagement zichtbaar te maken door maakonderzoek.

 

Qua uren zijn er uren beschikbaar vanuit dit project en vanuit het Centrum Leven Lang Leren. Wel belangrijk om met je directeur af te stemmen over je deelname.

BELANGRIJK: Wil je mij laten weten of je wilt mee doen en of je aanwezig kunt zijn op 3 februari? Ook als je 3 februari niet kunt, laat weten of je wel wilt meedoen. Dan gaan we met elkaar op zoek naar een andere manier om in te stappen.

 

We werken op 3 februari op  locatie De Pastoefabriek, lokaal 0.14. 

Adres: Rotsoord 3A, 3523 CL Utrecht

 

Als er nog vragen zijn, bel dan even met me. Ik leg het graag uit. Hieronder vind je mijn telefoonnummer.

 

 

Dank je wel.