Master Interior Architecture

In de Master Interior Architecture werken we vanuit een muzisch perspectief op onderzoek aan ontwerponderzoek en aan persoonlijke ontwikkeling. We werken aan vragen als:

Hoe je als ontwerpers op een andere manier kan samenwerken?
Kan je op andere manieren in gesprek met opdrachtgevers over je ontwerp?
Wat zijn manieren om je ontwerp op te voeren?
Waar sta ik voor als ontwerper?

Muzisch onderzoek richt zich met deze activiteiten op verschillende doelen welke ook voor onderzoek van MIA docenten van belang zijn. Het doel kan zijn: kennisontwikkeling: onderzoeken, systeemontwikkeling: veranderen, productontwikkeling: ontwerpen/maken en persoonsontwikkeling: leren. Belangrijke uitgangspunten zijn dat je (1) als onderzoeker zelf zichtbaar wordt en professionele eigenzinnigheid ontwikkeld, (2) je werk als interventie geldt, het brengt iets teweeg bij stakeholders (opdrachtgevers, gebruikers etc.) en je werkt op een andere manier in co-creatie samen, (3) andere vormen van kennis ontwikkeld (4) dat je iets maakt dat deelbaar is op zo'n manier dat het een doorwerking heeft.