• 08:30 - 11:30

filosofisch ontbijt (+ maakochtend)

“In philosophy the winner of the race is the one who can run most slowly. Or: the one who gets there last.” – Wittgenstein (Culture and Value)

Met de voor musework beproefde vorm, het filosofisch ontbijt, lezen we de tekst: "On the importance of a certain slowness" van Paul Cillier. Hij is de oprichter van Centre van Complex Systems Stellenbosch. Het met elkaar lezen en bespreken van deze tekst is de key note, letterlijk; het zetten van de toon, van het festival.

Luister hier een kort radio verslag van de ochtend:

Filosofisch ontbijt_mixdown.mp3

 

 

We doen een ‘collective reading’ waarin we ieders leeservaring met elkaar delen. Een leeservaring omschrijven we als het delen van een zin of stukje uit de tekst en daar dicht bij te blijven. Bij het delen van een leeservaring sta je letterlijk stil bij de woorden uit de tekst die voor jou significant waren tijdens het lezen en deel je wat dat stuk jou te zeggen had.

We vragen je vooraf de tekst te lezen en daar bijvoorbeeld ook iets bij te maken. Bijvoorbeeld iets muzikaals of bijvoorbeeld iets beeldends. Daar ben je vrij in. Tijdens de bijeenkomst bespreken we de tekst en de leeservaringen. Zo kan je na dit ontbijt als herboren weer aan het werk. Tenzij je er een vervolg aan wil geven. Tot 11.30 uur maken we namelijk de stap naar maakprocessen.

Van onze leerervaringen en reflecties maken we iets. We ontmoeten elkaar als makers en onderzoeken hoe maken in combinatie met lezen iets toevoegt aan de betekenis van de tekst en het ontmoeten van elkaars ideeën en perspectieven. 

Download de tekst van Paul Cellier: On the importance of a certain slowness.

 

Download de onofficiële vertaling van Cellier: Over het belang van een zekere mate van traagheid.

 

 

Wil je meedoen met het filosofische ontbijt van 8.30 uur tot 9.30 uur? Meld je dan aan door een mail te sturen naar: niek.pronk@hku.nl . Maximaal aantal deelnemers is 30.

Wil je het ontbijt vervolgen met het maakproces, laat dat dan weten in de mail. Dit duurt van 9.30 uur tot 11.30 uur. De activiteit vindt plaats op de HKU locatie: Pastoe Fabriek. Ruimte 0.15.