• 14:00 - 17:00

the sound of healty urban living

Helpt muziek ons gezond te leven? In het kader van dit festival organiseren we op 15 mei 2019 een bijzondere ontmoeting in samenwerking met U-make en Utrecht Smart Education waarin we onderwijs, wetenschap en makerschap bij elkaar brengen.

We nodigen studenten, docenten, kunstenaars, beleidsmakers, bedrijven, burgers en onderzoekers uit voor een gezamenlijk maak- en onderzoeksproces naar het thema: The Sound of Healthy Urban Living. We werken daarin specifiek met het onderwerp muziek, klank en geluid in de openbare ruimte en hoe dat gezond leven in de stad beïnvloedt.

We gaan met elkaar makend en ontwerpend onderzoeken aan de hand van een aantal reeds bestaande projecten die raken aan de vraag naar hoe geluid kan bijdragen aan een gezonde openbare ruimte. Zo gaan we onder andere in gesprek met studenten en alumni van HKU en beleidsmakers over het project Positive Sound. Het team deed onderzoek naar de mogelijkheden van een gezonder Beurskwartier vanuit het perspectief van geluid. Ze ontwierpen een klankschap, een combinatie van geluiden die door te vervreemden, veraangenamen, verbinden en maskeren een positieve geluidservaring biedt. Resultaat is een vijftal geluidsontwerpen en een Positive Soundwalk in deze nieuwe Utrechtse wijk.

 

Wat we gaan doen

We gaan met elkaar aan de slag in verschillende rondes waarin we met elkaar in gesprek gaan, ideeën uitwerken en reflecteren.

Feedbackronde

Via een onderzoekend feedbackproces gaan we met elkaar in gesprek over de projecten. We praten aan de hand van concrete voorbeelden en brengen de projecten een stap verder vanuit de verschillende perspectieven en belangen.

Makersonderzoek 

Na de feedbackronde zetten we de volgende stap naar makend onderzoeken. We werken een aantal ideeën en suggesties uit de feedbackronde verder uit door te maken en te ontwerpen.

Reflectie 

We kijken terug op deze manier van onderzoek doen en hoe dit bijdraagt aan de samenwerking tussen onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven en overheid in complexe vraagstukken.

 

Doelen

Deze onderzoeksbijeenkomst heeft de volgende doelen:

  • Concrete ideeën formuleren over hoe we met geluid kunnen bijdragen aan gezond leven in de openbare ruimte. We werken zo mee in de projecten door mee te denken en mee te maken. Op een bijzondere manier geven we feedback op de projecten.

 

  • Kennis en inzicht genereren over enerzijds het onderwerp ‘muziek, klant en geluid in de openbare ruimte’ en anderzijds over hoe makend onderzoek kan bijdragen aan het werken aan complexe vraagstukken.

 

  • Inzicht krijgen in de rol en werking van learning communities in het werken aan complexe vraagstukken.

 

Voor wie

We willen werken met een diverse groep mensen uit verschillende organisaties en instellingen: studenten, docenten, beleidsmakers, burgers, onderzoekers, kunstenaars en mensen uit het bedrijfsleven. Er is plek voor maximaal 30 deelnemers. Deze deelnemers worden geselecteerd. Dit evenement is niet openbaar toegankelijk.

Praktisch

De sessie vindt plaats bij de HKU IBB, Ina Boudier-Bakkerlaan 50. Ruimtes: 1.78, 1.77, 1.75. De sessie start om 14.00 uur en we sluiten om 17.00 uur af met een borrel. Bij ontvangst van een gerichte uitnodiging volgt verdere praktische informatie.