Journaal 1

Is deel van: 6 Journaals

Musework Live 2020 wordt op woensdag 6 mei om 17.00 geopend met Heleen Jumelet, bestuurder bij Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Met haar gaan we het gesprek aan over de thematiek van het festival: Ode aan het luisteren. Waarom is dat ‘luisteren’ relevant voor studenten en professionals die werken met complexe vragen in de samenleving?

In deze eerste aflevering kijken we bovendien naar drie korte films van deelnemers aan de werkplaats muzisch onderzoek. 

  1. Petra Cremers werkt bij de Hanze Hogeschool aan een project dat futures literacy heet. Ze gaat (met een phd al op zak) in haar filmpje ‘reframe’ op zoek naar andere en meer bij complexiteit en levende praktijk aansluitende manieren van onderzoek doen. We horen en zien de stemmenstrijd in haar hoofd.
  2. Annemiek Vera liet zich in haar filmpje 'waarom liefde?' inspireren door een citaat van Arthur Japin uit 'geluk, een geheimtaal'. In haar eigen werk als kunstenaar maar ook in haar werk als docent beeldende kunst HKU gaat ze op zoek naar de blik van de ander, naar de werkelijke ontmoeting. Hoe kan daarin zichtbaar worden wat verborgen is en zich niet meteen laat kennen?  
  3. Heleen Bouwmans is onderwijsvernieuwer. Door letterlijk beelden te maken verkent Heleen verschillende noties over het wezen van onderwijs. Drie hoofden laten achtereenvolgens ‘de professional’, ‘de connectie met de wereld’ en ‘de magie van het moment’ zien. Toepasselijk noemde ze haar filmpje ‘onderwijs in beelden’.

 

 

Reacties