19 Korte Films

Deelnemers aan de Werkplaats Muzisch Onderzoek maakten korte films over hun praktijkvraag en onderzoek met filmer Maarten Heijer. Kijk en scroll hieronder door de oogst.
 • Artikel

Door het Stof

Charlotte Langemeijer vraagt zich in haar film 'door het stof' af hoe ze in de opvoeding over het geloof kan spreken. Die existentiële vraag loopt met haar mee in een proces van…

 • Artikel

Staande blijven in een wereld van afstand.

Peter Rombouts (danser maar ook organisatie adviseur) loopt de lege stad in. Onder een viaduct met graffiti, grote zwijgende beelden die herinneren aan een intense activiteit…

 • Artikel

Symbiose

Het RIVM is de laatste tijd misschien wel de bekendste organisatie van ons land geworden. Daar werkt Iris Heuvelink. Ze maakt daar (en we zien dat ook) creatieve ruimtes voor…

 • Artikel

Tacit Knowing & Embodiment

Sietske Dijkstra besteedt in haar film tacit knowing & embodiment aandacht aan de vitale rol van ontastbare kennis (tacit knowing) en belichaming (embodiment) in haar praktijk…

 • Artikel

Wat kan je betekenen?

Sandra Schouten staat stil bij de complexiteit van haar werk. Hoe vanuit de kunst demente ouderen werkelijk te bereiken, hoe te werken in een context waarin je het niet zelf voor…

 • Artikel

Musicus in het departement

Suzan van Dieren is een oud collega bij HKU. Ze verzorgde onder meer de publicaties van de lectoren. Nu werkt ze in interim-opdrachten op overheidsdepartementen. Wij wisten niet…

 • Artikel

Playful Mind

Maryse den Hollander is opgeleid als zangeres maar werkt ook bij Movisie. Ook zij zoekt naar de verbinding over grenzen van kunst en organisatie heen. Met Maryse kijken we naar…

 • Artikel

Hoor je het?

In haar film ‘Hoor je het?' vertelt Anouk Saleming docent HKU over haar ervaringen tijdens de crisis. Wat kan haar stem als theatermaker nog bijdragen tijdens de lock down? Hoe ga…

 • Artikel

Uit je Lijf

Anneke Reintjes werkt bij Hogeschool Utrecht. Honours studenten krijgen daar de gelegenheid om onder haar supervisie persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Ze experimenteert met…

 • Artikel

Reframe

Petra Cremers werkt bij de Hanze Hogeschool aan een project dat futures literacy heet. Ze gaat (met een phd al op zak) in haar filmpje ‘reframe’ op zoek naar andere en meer bij…

 • Artikel

Spelen met Vuur

Paul Bingen is innovatiemakelaar bij de nationale politie in Oost. In zijn film 'spelen met vuur' ontdekt hij door wisselwerking met de kunst een nieuwe kijk op het moeilijk…

 • Artikel

Een Uitnodiging

Frank Evers is adviseur. Hij heeft samen met Keimpe de Heer (die ook lange tijd studieleider was bij HKU) een bureau Perfect Storm. Frank werkt in allerlei opdrachten aan…

 • Artikel

Hoe dan? Zo dus!

Bruno van den Elshout neemt ons mee naar de horizon aan zee. 'Zijn' horizon aan zee zou je kunnen zeggen. Want al jarenlang is dat de fascinatie in de kunstprojecten die hij…

 • Artikel

Onderwijs in Beelden

Heleen Bouwmans is onderwijsvernieuwer. Door letterlijk beelden te maken verkent Heleen verschillende noties over het wezen van onderwijs. Drie hoofden laten achtereenvolgens ‘de…

 • Artikel

Geef mij een Metaf-oor

Idwer Doosje is via de KNAW secretaris van het Comenius Netwerk voor onderwijsvernieuwers. In de gesprekken daar legde hij zijn oor te luisteren. Hoe maak je iets wat nieuw en…

 • Artikel

De kunst van het zaaien

In de kunst van het zaaien vertelt Marjolein Baars over haar droom om de grote ecologische vragen van onze tijd terug te brengen naar kleine acties in de wijk. Waar te beginnen?

 • Artikel

De theatrale dialoog

Ed de Jonge is hoofddocent bij Hogeschool Utrecht. Bij het lectoraat innovatieve maatschappelijke dienstverlening doet hij onderzoek naar de nauwe relatie tussen professionaliteit…

 • Artikel

Vloek en zegen

In de korte film Vloek en Zegen onderzoeken Daan Andriessen en Marjolijn Zwakman of het maken van en denken in modellen in muzisch onderzoek nu een vloek en/of een zegen is. Je…