De theatrale dialoog

Is deel van: 19 Korte Films

Ed de Jonge is hoofddocent bij Hogeschool Utrecht. Bij het lectoraat innovatieve maatschappelijke dienstverlening doet hij onderzoek naar de nauwe relatie tussen professionaliteit (zeg maar even je werk goed doen) en ethiek (dat je ook 'het goede' doet). De Jonge is in die context aan de slag gegaan met een muzische werkvorm waarin niet gesproken wordt (!): de theatrale dialoog. En nu is zijn fascinerende stelling dat als je die dialoog doet met een groep dat dat dan een 'ethische interventie' is. Dat de theatrale dialoog ons dus helpt 'het goede' te doen…

Reacties