• 09:30 - 18:00

complexiteit en makerschap

Een verkenning vanuit makerschap naar nieuwe ruimte, nieuwe manieren van denken en maak-strategieën in de omgang met complexiteit in het werk.

Op dinsdag 14 mei gaan we een dag lang met onderzoekers de diepte in op het onderwerp ‘Complexiteit en makerschap’. Prof dr Harry Kunneman start de dag met een key- note. Hij doet dit in samenspel Bart van Rosmalen. Aansluitend wordt het potentieel verkend van verschillende invalshoeken vanuit creatieve maakprocessen. 

 

 

Key-note  

Prof dr Harry Kunneman is emeritus-hoogleraar Sociale en Politieke Theorie aan de Universiteit voor Humanistiek en fellow van Centre for Complex Systems in Transition Stellenbosch. Harry Kunneman zal in zijn key- note een verbinding maken tussen het complexiteitsdenken en het vocabulaire en de werkvormen rond muzische professionalisering. Daarbij zal hij in zijn bijdrage schetsen hoe hij die verbinding voor zich ziet en welk belang hij daarin ziet. Afsluitend zal hij het wijdere maatschappelijke belang van die emergerende en demergerende verbindingen toelichten aan de hand van de begrippen waardenwerk en gezelschapsvorming en de betekenis daarvan in zijn eigen leven en werken.

 

De key-note zal een samenspel zijn met Bart van Rosmalen, HKU- lector Muzische Professionalisering, cellist en theatermaker. De verhouding van Bart van Rosmalen tot, en de omgang met, complexiteit gaat gepaard met het verkennen van een voor hem nog onbekend gebied.

 

Samen met theaterschrijver Anouk Saleming maakte Bart van Rosmalen een boek en een voorstelling met de titel ‘lang voor er woorden waren’. Aan de voorstelling ging een briefwisseling van tekeningen en poëtische teksten vooraf die uitmondde in een recente publicatie met dezelfde titel. Vanuit dit werk dragen van Bart van Rosmalen en Anouk Saleming bij aan veel maatschappelijke organisaties in transitie (bij overheid, politie, zorg, onderwijs). Op deze dag zullen zij ook elementen uit het boek inbrengen om praktijkgericht mee aan het werk te gaan. 

 

Vervolg: Verschillende invalshoeken vanuit creatieve maakprocessen

 

Met Nirav Christophe, HKU -lector Performatieve Maakprocessen, gaan we in op het begrip onzekerheid. Juist onzekerheid en twijfel is voor maakprocessen een interessant punt. Dan zijn er meerdere stemmen die strijden. In het omgaan met die stemmen zit creatief en genererend potentieel, maar die komt vaak in de vorm van onzekerheid. Dit vraagt in maakprocessen om het langer uit te houden in het zogenaamde niet-weten. Nirav neemt ons mee in hoe je in maakprocessen tegenstellingen en meerstemmigheid juist naast elkaar te laten bestaan, zonder deze door één deur proberen te duwen.

 

Jan IJzermans, HKU-lector Research in Creative Practices, inventariseerde met een aantal kunstenaars en ontwerpers de onderwerpen uit hun praktijk die zij nader wilden onderzoeken. Analyse van deze inventarisatie, in contrapuntische samenwerking met hen, levert een kijk op de complexe samenhang in maakprocessen.

 

Daan Andriessen, lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek HU, maakt een spannende en voor zijn (openbare) doen ongewone verbinding. Als enthousiast bandspeler in de vrije tijd is hij aandacht aan zijn eigen maakproces gaan besteden. En meer in het bijzonder aan het fenomeen van de werking van een pedal point: de ene toon die blijft liggen terwijl al het andere in harmonie en relatie kan veranderen. Wat leert hij van zijn creatieve maakproces in relatie tot het werken in complexiteit?

 

Peter Rombouts, danser, organisatieadviseur, HKU lecoraat muzische professionalisering, schreef recent een opmerkelijk artikel in waardenwerk over helderheid in complexiteit. Al langer is hij zelf actief om complexe vragen in organisaties te dansen en zo nieuwe ingangen voor denken en duiding te krijgen. Hij nodigt dansers uit om in complexe vraagstukken de complexiteit te dansen op de plek waar dit vraagstuk ook echt speelt. Dit kan een vraagstuk binnen het onderwijs, rechtspraak of hulpverlening zijn. Hier maakt hij vervolgens een korte film van als verbeelding met een doorsneden van de dans gecombineerd met de observaties en ervaringen van de dansers achteraf. Die film is dan weer een ‘conversation piece’ met het werkveld.