werking goed werk concept

Als je goed werk wil verdiepen met welke interventies kan dat dan? Hoe komt werking in het werk op gang?

Kenmerkend aan goed werk concept is dat er meerdere lagen zijn waarop kwaliteit en 'goed' kan worden geformuleerd. pluriform ipv mono. meerstemmig ipv eenstemmig. meervoudig ipv enkelvoudig. 

Gardner cs geven drie e's weer: ethics, excellence en energy. Dat is behulpzaam, maar ook wel een wat simpele reductie. vallen daardoor ook aspecten weg. Namelijk dat gw niet perse leuk is, soms ook tegenstellingen expliciteert en dat dat pijnlijk kan zijn, dat goed werk misschien wel vertraagt midden in druk op resultaten, 

1- opgave gericht werken. Opgave is groter dan opdracht en met meer eigen professionele ruimte. Dus werken aan formuleren opgave vanuit een gekregen opdracht maakt ruimte voor drie E's.

2- ervaringslijn. Exemplarische ervaringen ophalen en daar stukjes tekst van maken. en zo werken aan een collectief van gedeelde verhalen. Dat kan groeien. En de verhalen zijn vindplaatsen van de waarden-gelaagdheid van goed werk. 

3- tijdlijn. Door de gebeurtenissen van een reis van een team horizontaal uit te zetten. en daar dan per gebeurtenis de belangrijkste ervaring op te halen. en te bevragen op a- gaf het energie b- lekte er energie c- waren er inzichten?

4- systeem analyse. je bevraagt je partners en stakeholders op de vraag wanneer zij het goed vinden wat je doet. en daar dan een gelaagdheid inbrengen op het goed-begrip.  

5- framen. is dus vorm geven aan wat aan 'goed' bereikt wordt. dat blijft meestal impliciet. Nu expliciet maken. 

6- tbc

 

Reacties