HKU Expertisecentrum Leven Lang Leren

In HKU wordt een expertisecentrum Leven Lang Leren ontwikkeld. Daarin wordt gewerkt aan nieuwe vormen van onderwijs, nieuwe doelgroepen. Waarin we samen werken is dat we beiden (expertisecentrum en lectoraat) willen bijdragen aan ontwikkeling van HKU als lerende hogeschool. Het lectoraat richt zich op versterken makerschap, Goed Werk en manieren van werken. Het expertisecentrum heeft de focus op nieuwe onderwijskundige kennis.
Samen nemen we verschillende initiatieven om manieren van werken op de grensvlakken verder te brengen.

Critical response process, ontmoeting/uitwisseling/ leren tussen studieleiders, andere vormen van gesprek.