• Onderzoek

HKU Expertisecentrum Onderzoek en Innovatie

Nauwe samenwerking is er tussen ons lectoraat en het HKU- expertisecentrum onderzoek en innovatie.

Het expertisecentrum draagt bij aan het realiseren van de onderzoeksdoelen van het lectoraat door:

- zakelijke en strategische sparringpartner, wisselwerking op de grote lijnen van het lectoraat, mede opstellen en mede bewaken van begroting uitgaven.

- ondersteunen en 'produceren' van externe aanvragen zoals nu lopen Kiem-aanvraag 'Kunst als Interventie', NRO-subsidie 'Professioneel Framen' en zakelijke co-producties zoals nu lopend met De Baak en met de CHE.

- produceren en entameren van publicaties zoals de 'cahier-reeks'. Vertalingen van publicaties (film, podcast etc.). Bijdrages leveren aan de HKU publicatie-portal.

- inzetten internationale netwerk ivm spreekbeurten over de grens en mogelijke samenwerkingspartners.  

- begeleiden en initiëren van de kwaliteitszorgcyclus met oa interne- en externe peerreview.

- coördinatie van het lectoraat (0,4fte)

Het lectoraat draagt bij aan de implementatie van samen met andere lectoren, werkplaatsen en CvOI ontwikkelde HKU- onderzoeknotitie Eigen Zinnig door oa: 

- uitwerken en deelname aan de audit 2019 van HKU als onderzoekeenheid.

- bijdragen aan landelijk platform. De landelijke website: Studio 21 CS.

- deelname aan en uitwerking project werkgroep maakprocessen met UU en UMCU 

- bijdragen aan visie en ontwikkeling Open Science.

- deel uitmaken kenniskring van twee postdoc's op HKU-methodologie.

- Inleen Niek Pronk medewerker Specialized Support (0,3fte) als intiatiefnemer van ‘kennis-maken’.