kennis

Ondersteunend aan het onderzoek in het lectoraat muzische professionalisering is de werkplaats ‘kennis-maken’. In muzisch onderzoek is vaak de vraag ‘hoe maak je zichtbaar en tastbaar en deelbaar’ terwijl je er nog midden in zit. Hoe kan je iets laten zien, horen, voelen, delen terwijl het proces van onderzoek nog volop gaande is? Hoe kunnen andere vormen van kennis dan ‘woorden’ bijdragen aan onderzoekuitkomsten en hoe kunnen media ondersteunend aan het onderzoeksproces ingezet worden?

De werkplaats ‘kennis-maken’ faciliteert de eerste kring van onderzoekers die verbonden zijn aan het lectoraat: de cast.  Hoe kunnen de onderzoekers in het lectoraat zorgen dat de deelnemers die in de projecten meedoen hun gewone werk net wat meer ‘onderzoekend’ gaan doen?

We maken:

  • video's van favoriete manieren van werken. overdragen van manieren van werken is ook overdragen van kennis. Dat is de kennis die zich niet goed los laat beschrijven, maar die als het ware 'vrij' komt als de manier van werken opnieuw gedaan wordt. Net zoals een partituur die in de kast ligt pas een muziekstuk wordt als die wordt uitgevoerd. Zo is ook een manier van werken een soort 'scenario'. 
  • mediapagina's waarin verslag/beeld en reflectie bij elkaar komen, registraties van lezingen en meer...We experimenteren met multimediale manieren van vertellen. Daarin worden stukjes film afgewosseld met directe citaten, discursieve beschouwing, foto's van te verrichten handelingen etc. Allemaal erop gericht om kennis-maken zo leven mogelijk te houden. 
  • Ook in het project wendingen (mini-interventies die het verschil kunnen maken in werkpraktijken) zetten we in op een multimediale aanpak. Alle wendingen staan op papieren visitekaartjes. die offline 'mooie' kaartjes verwijzen naar digitale omgeving om door te lezen. In de digitale omgeving wordt heel praktische directe aanpaqk verbonden met stukje achtergrond filosofie. Tenslotte zijn we bezig om van elek wending een podcast te maken. Daarin de directe uitleg van 'wat te doen' en vervolgens een stukje artistiek onderzoek dat de betekenis en beleving verdiept.
  • we maken en begeleiden bij artikelen die geschreven worden door deelnemers in de werkplaatsen. 
  • er is een agenda van onderzoeksactiviteiten waarin bij wijze van 'open science' het onderzoek ook als work in progress te volgen is.  

Ondersteunend aan al ons onderzoek is dit platform musework dat werkt met eenvoudig content management system waardoor alle nabij en verder weg betrokken onderzoekende professionals dat kunnen gebruiken voor hun onderzoek. Daarvoor bieden we een 'persoon' een 'collectie' als eigen onderzoekomgeving. 

Onze werkplaats kennis-maken maakt integraal deel uit van onderzoekbeleid van en in samenwerking met CvOI.