Op weg naar performatief onderzoek

Is deel van: Blad 1

In deze bijdrage komt Falk Hübner tot een eerste conceptuele verkenning van Performatief Onderzoek. Datum: 09-16

Reacties