I can see a woman crying

Is deel van: Blad 1

Beschouwen van kunst lijkt geen eenvoudige zaak. Zeker niet wanneer je ervan uit gaat dat je kunst moet begrijpen... Auteur: Til Groenendijk. Datum: 09-16

Reacties