• 15:00 - 17:00

Door de kunsten willen professionaliseren

Tijdens deze online bijeenkomst praten we na en verder op de keynote lecture, waarmee Gert Biesta op maandag 17 mei van 16.00 – 17.00 uur Musework Live 2021 opent. In zijn keynote lecture gaat Biesta in op de betekenis van de kunsten in het onderwijs. Kritisch treedt hij een aantal veel gebruikte begrippen tegemoet zoals ‘maken’ ‘leren’, ‘zelfexpressie’ en ‘creativiteit’. Er staat volgens Biesta meer op het spel. Met verwijzing naar Hannah Arendt gaat hij in op de vraag hoe we als mens in de wereld kunnen verschijnen, hoe we zichtbaar en aanspreekbaar kunnen zijn. Daarin heeft onderwijs een belangrijke taak te vervullen met de kunsten in een sleutelrol.

Tijdens deze sessie op 18 mei leggen we graag de verbinding tussen het verhaal van Biesta en subjectificatie van docenten, daarbij de rol van de kunsten meenemend. Het gaat dan bij uitstek om het durven loslaten van de ordening (de socialisatie, “zo zijn onze manieren”) en het durven improviseren als docent. Om dit gedeelte (naast kwalificatie, je vakkundigheid, en socialisatie) van je docentenrepertoire verder te ontwikkelen vraagt erom dat je als docent ook zelf ‘instapt’: door mee te doen, door mee (bijv. muziek/narratieven/tekeningen/gedichten, etc.) te maken en mee te spelen. Het als docent zelf ‘instappen’ bevordert persoonsontwikkeling (van zowel leerlingen, als van de docent zelf), professionalisering en praktijkontwikkeling.

De volgende sprekers laten hier hun licht op schijnen:
- Catelijne van Middelkoop: hoogleraar Visual Communication Design (TU Delft) en practor Betekenisvolle Creativiteit (ROC SintLucas Eindhoven)
- Cok Bakker: hoogleraar Didactiek van levensbeschouwelijke vorming (UU) en lector Normatieve Professionalisering (HU)
- Helma Oolbekkink-Marchand: lector Naar een Meervoudige Professionaliteit van Leraren (HAN) 
- Koen Vos: practor Brede Vorming (ROC Friese Poort)
- Mieke Koeslag-Kreunen: lector Werken in Onderwijs (HU)

Na elke bijdrage van een van deze sprekers is er gelegenheid voor interactie met het publiek.

Deze dialoogsessie wordt vormgegeven en georganiseerd door Pieter Baay (HKU en Onderwijs124), Bart van Rosmalen (HKU) en Hanke Drop (HU)

De inschrijving is gesloten.