• 13:00 - 15:00

Normatieve Professionalisering als schouwspel

Rond het begrip normatieve professionalisering werken een groep lectoren al een lange tijd samen. In bijzondere manieren van werken en ontmoeten onderzoeken zijn normatieve professionalisering in haar betekenis voor praktijken. In deze sessie opent dit gezelschap haar deuren voor jou om mee te doen en de bijzondere werkwijze te ervaren. Centraal staat het thema; aanwezig zijn in leren en werk.

Harry Kunneman, Peter Rombouts, Jan Hoogland en Bart van Rosmalen.

Deze sessie is op uitnodiging.