• 09:30 - 11:00

Filosofisch Ontbijt: 'Hoop en utopie als kritische kwaliteit'

Denken over een betere wereld voorbij de status quo, na Covid-19, duurzamer, inclusiever; over post-humanisme, een nieuwe bestuurscultuur, ander soort professional, emergentie en speculatief design: we lijken bezeten van wat 'nog niet' binnen ons bereik is. Dat doen we in tegenstelling tot een eeuw geleden zonder de 'grote verhalen' en beloften van de Verlichting en het marxisme. Deze zijn door post-modernisten ten grave gedragen. Naast oplaaiend nationalisme stelt de hedendaagse mens een sterk vertrouwen in de niet bezielde materie, in de vorm van digitale technologie en data, in zo'n mate dat het soms lijkt alsof we er een Verlossing van verwachten nog tijdens ons leven, waardoor we niet geheel verschillen van wie ten tijde van Paulus nog hoopte op de terugkeer van de Messias.

We zijn allerminst nihilisten gebleken, want ons verlangen naar iets beters lijkt te sterk. 'Een verlangen dat de doordringende, de enig eerlijke kwaliteit van alle mensen is.' Zo verwoordt de Joods-Duitse filosoof Ernst Bloch het in 1964 in gesprek op de radio met Theodor W. Adorno.

Net als vorig jaar is ook in 2020 het Filosofisch Ontbijt een belangrijk onderdeel van  Musework Live. Op dinsdagmorgen starten we de dag met het lezen van de tekst 'Er ontbreekt iets' waarin vertaalde passages van de Joods-Duitse filosoof Ernst Bloch zijn opgenomen. Deze tekst sturen we je toe wanneer je je aanmeldt voor het ontbijt. We nodigen je gelijktijdig uit om in voorbereiding op het ontbijt zelf iets te maken dat jouw beleving van de tekst verbeeldt. Dit kan een eigen stuk tekst zijn, een tekening, een beeld, een melodie, of nog iets anders.

Tijdens het ontbijt bespreken we welke zinnen of woorden jou bij het lezen in het bijzonder hebben getroffen, en wat ze je vertellen. Probeer daarbij een relatie te leggen met je eigen leven en/of beroepspraktijk. Door dit met elkaar te delen ontstaat een  collective reading.  Samen ontsluiten we in korte tijd de kern en de veelzijdigheid van de tekst die we hebben gelezen. 

Graag nodigen we je vervolgens, na het ontbijt, uit voor de aansluitende maaksessie. Dan brengen we onze leeservaring nog een stap verder door met elkaar in een creatief maakproces te stappen. De ervaring van vorig jaar leert dat dit heel bijzonder is om met elkaar te doen, en dat dit bijdraagt aan een nog diepere ontmoeting met de gelezen tekst.

Deze sessie is vol. Aanmelden is niet meer mogelijk