• 13:00 - 14:00

Art as a research tool for sustainable change

Deze workshop biedt een alternatieve aanpak om studenten te prikkelen gericht actie te ondernemen op het gebied van duurzaamheid. Engelbert Fellinger neemt je als HKU-docent én masterstudent HKU Kunsteducatie mee in een aanpak en een aantal werkvormen, waarbij hij gebruik maakt van art-based research.

Klimaatverandering, microplastics, overbevolking, luchtvervuiling, watervervuiling, hebzucht, overconsumptie, pandemieën, uitsterven van dieren en planten. De mens maakt een rotzooi van deze planeet.

Traditioneel onderwijs rondom duurzaamheid schetst de verschijnselen en oorzaken van milieuproblemen maar zet studenten zelden aan tot het nemen van gerichte actie in combinatie met eigen onderzoek en het bestuderen en zoeken van bijbehorende theorie.

Deze sessie is voor docenten (en studenten van docentenopleidingen) die een positieve bijdrage willen leveren rond duurzaamheid door met studenten onderliggende oorzaken op te sporen en ervaren situaties te veranderen met gerichte acties. We gaan aan de slag met een aantal werkvormen en werpen een blik op het toetsen en beoordelen van het arts-based research van studenten. Er is geen specifieke voorbereiding nodig van deelnemers.

Voor docenten en studenten die aan de slag willen met duurzaamheid. 

Meer info: http://artbased-research.eu 

 

De inschrijving voor deze ZOOM-sessie is gesloten. 

 

© Het festival “Ode aan de maker” is een initiatief van het HKU Postdocprogramma Methodologie Maakonderzoek en het HKU Lectoraat Muzische professionalisering. Het festival wordt samen met docenten, makers, studenten en onderzoekers vormgegeven vanuit de projecten: HKU Werkplaats Media Maakonderzoek & HKU Connected Making i.s.m.HKU Masteropleiding Kunsteducatie.