Ode aan de Maker

“Hóe maak je het?” Hoe maken makers? Hoe werken zij samen? Hoe inspireren zij elkaar? En hoe bouwen we hier als HKU-gemeenschap kennis over op, al doende, al delend en in relatie tot ons onderwijs? Dit is de publicatie van het festival 'ode aan de maker' januari 2021 dat werd geprogrammeerd door Arja Veerman, met vele anderen. Kijk de films en registraties van fascinerende live performances en debatten terug.

Makerschap, maakonderzoek & maatschappelijke betrokkenheid

In dit HKU-festival stellen wij de maker centraal. De creatieve maker, de ontwerper, de kunstenaar. De maker die zoekt, die verzamelt, die schetst. Die de ruimte verkent en soms afstand neemt, die kaders gebruikt om in beweging te komen. Die twijfelt, zo nu en dan, aan zichzelf, aan het werk, maar het uiteindelijk tóch doet. Aan deze maker willen we een ode brengen. Juiste in deze tijd, waarin we met zoveel onzekerheden leven, met beperkingen én uitdagingen, die nieuw zijn, voor ons allemaal. Wat kunnen we leren van de manieren waarop makers werken? Hoe dragen zij bij aan een maatschappij waarin duurzaamheid en digitalisering 'hot issues' zijn? Hoe bouwen we kennis met elkaar op, in dialoog of meer muzisch of makend, en hoe delen we inzichten met elkaar? En hoe gebruiken we deze kennis, als makers, docenten, studenten en maakonderzoekers, in ons onderwijs?

Doe mee! 

Van maandag 25 - vrijdag 29 januari 2021 zijn er dagelijks (online) activiteiten door en voor makers, docenten, studenten en maakonderzoekers. Doe mee met een artistieke interventie, een interactieve workshop, ga samen maken of volg een webinar. Of bekijk dagelijks de live uitzendingen, met gesprekken en performances, waarbij ook gasten uit het management en bestuur aanwezig zijn.

 

 Bekijk hier de opnames van de 'live performances'

 

Extra activiteiten vooraf, tijdens en na afloop 

Voor deelname aan de artistieke interventie HKU Op drift ben je wellicht voor de festivalweek al op pad geweest om een dwaaltocht te doen, in een duo, eventueel met oortjes, op een zelfgekozen tijdstip. Tijdens de festivalweek wordt verder volledig coronaproof gebouwd aan een boomhut in of rond de stad (verrassing!). De Vertelvoorstelling over meerstemmigheid in het creatieve maakproces komt later in het jaar aan bod, vanwege de coronaristricties.  

We kijken naar je uit!  

Bart van Rosmalen, Peter Rombouts, Els Cornelis, Engelbert Fellinger & Arja Veerman (Festival kernteam)

 

© Het festival “Ode aan de maker” is een initiatief van het HKU Postdocprogramma Methodologie Maakonderzoek en het HKU Lectoraat Muzische professionalisering. Het festival wordt samen met docenten, makers, studenten en onderzoekers vormgegeven vanuit de projecten: HKU Werkplaats Media Maakonderzoek & HKU Connected Making i.s.m.HKU Masteropleiding Kunsteducatie. Projectleiding en contact: Arja Veerman

Beeld headers: Jolanda Schouten. Fotografie headers: Adriaan van Dam, Luuk Huiskens, Jolanda Schouten. Vormgeving: Niek Pronk. Studio-ontwerp en cameraman: Maarten Heijer. Beeldregie en techniek: Thijs Nieuwenhuis. Administratie en studio-assistent: Elise van Berkel.