• 12:30

bespreken van artikelen voor het NP boek

De lectoren bespreken de artikelen (essays) die mogelijk gepubliceerd worden in een komend boek over Normatieve Professionalisering.

Dit is een bijeenkomst van de werkgroep Normatieve Professionalisering, een initiatief dat ooit is gestart door Harry Kunneman en waar lectoren of voormalig lectoren regelmatig bij elkaar komen. Sietske Dijkstra help de komende bijeenkomst mee voorbereiden en is betrokken bij de inhoud waarin we spreken over plannen en bijdragen (essays in wording) voor een boekje over NP aan de hand van de volgende drie vragen:

Richtvragen:

  1. Beschrijf specifiek en concreet een scène of situatie uit je eigen praktijk, voorafgegaan door een korte aanduiding van de context, waarin het (aanvankelijk of geheel) niet lukte om werk te doen dat deugde en dat deugd deed. Reflecteer daarop. Wat schuurde er? Gingen jij of anderen misschien iets uit de weg wat je achteraf kunt benoemen? Was er blokkerende macht in het spel?
  2. Heb jij, of een andere betrokkene, iets gedaan om deze situatie in beweging te brengen? Hielp dat of niet? Heb je daarbij een specifieke (muzische) werkwijze gebruikt? Of had je die achteraf gezien kunnen (moeten?) gebruiken om de situatie in beweging te brengen?
  3. Welke denkers en begrippen helpen je bij het reflecteren op de scene of situatie die je beschreven hebt? Kun je de ideeën of begrippen in kwestie aan de hand van die scene en je reflectie daarop verder uitdiepen en concretiseren?

Bart geeft met ons de programmabijeenkomst een muzische vorm.