Sietske Dijkstra

Dit derde werkplaatsjaar 2019-2020 breng ik mijn zazenbeoefening en zenbronnen meer in en ontwerp en onderzoek ik mijn maakprocessen en werkvormen door ontwerpend onderzoek en regisserend ontwerpen waarbij ik casestudies van THUIS verbind met artistieke bronnen en goed werk. Opnieuw buig ik me ook vanuit doorwerking over de verborgen schat van tacit knowing van de veelzijdige wetenschapper Michael Polanyi. Tacit knowing is embodied. Mijn belangstelling voor cross-over, dat wat tussen disciplines gebeurt en nieuwe wegen baant, is door mijn deelname aan de master cross-over creativity van de HKU alleen maar toegenomen en betrek ik ook op mijn eigen werk.

Indwelling as home. In de onderzoekswerkplaats van 2017 tot halverwege 2018 was THUIS onder druk mijn thema dat hieronder wordt toegelicht. Ik ga in deze tweede onderzoekswerkplaats verder met THUIS maar dan meer vanuit mijn makerschap en het filosofische werk van Michael Polanyi. Ik onderzoek zijn begrip van indwelling aan de hand van schilderijen van Rothko en verbind deze met persoonlijke ervaringen en ervaringen uit mijn vak. Indwelling is zowel bewust als onbewust, positief als negatief en het is iets dat we doen met ons lichaam, het is belichaamd. Het kan mentaal zijn zoals leren lezen, of meer fysiek, zoals fietsen, een voorbeeld dat Polanyi ook gebruikt. Indwelling is een soort van weten voor het weten, a kind of knowing before knowing waarin iets eigen wordt gemaakt of ontdekt waarbij je door het taciete heen gaat. We leven eigenlijk van mysterie naar mysterie. Ik bereid een paper voor over indwelling dat ik de komende winter presenteer op een Amerikaans filosofencongres (APA, eastern division) vanuit de werkgroep Field Being.
Daarnaast participeer ik in de werkgroep Normatieve Professionalisering die door professor Harry Kunneman is opgericht in 2012 en ongeveer vijf tot zes keer per jaar bij elkaar komt in een groep van lectoren en oud lectoren. In deze periode werken we gezamenlijk aan essays voor een publicatie over Goed werk die naar verwachting aan het eind van het voorjaar uitkomt als een cahier van het tijdschrift Waardenwerk. We richten ons in werkscenes vooral
op waar het schuurt, of en hoe we daarin het muzische gebruiken en welke denkers en begrippen helpen om ons beter met dat schurende te verstaan en er nieuwe inzichten en betekenissen in te vinden.
Een derde bron in de onderzoekswerkplaats zijn mijn ervaringen met het geven van scholing over geweld in relaties en het krachtiger aanpakken daarvan waarbij ik ook onderzoek hoe ik muzische werkvormen kan inzetten om leren en innoveren nog meer schwung te geven en bij de deelnemers de vonk over te laten slaan. Een belangrijk thema daarin is aandacht voor persoonlijke en professionele moed waarover ik samen met een ervaringsdeskundige en een praktijkvrouw een geaccrediteerd scholingsprogramma heb ontwikkeld waarin we open en in samenwerking met organisaties aanbieden en daarnaast ook workshops en lezingen geef waarin we ervaringen en betekenissen van moed verkennen en bijdragen aan co-creatie en empowerment.


Onderwerp van eerste onderzoekswerkplaats
Als thuis onder druk staat

Hoe maken wij een thuis? Wat betekent thuis voor ons en welke plaats neemt het vreemde daarin in? Wat versterkt en verzwakt ons thuisgevoel? En hoe kan je in den vreemde een nieuw gevoel van thuis ontwikkelen? Deze vragen zijn voor mij belangrijk en we maakten daar een boek vol verhalen over, Seeking home in a strange land. True stories on the changing meaning of home. Daarin brachten wij het persoonlijke en het professionele, het verhaal en het geleerde samen waardoor ieder essay een unieke kleur kreeg.
Het thema THUIS is ook verbonden met mijn vak waarin thuis onder druk staat. Misschien heeft iemand wel moeten vluchten voor geweld, is zij of hij ontheemd, uithuis geplaatst of zelf ook pleger. Steeds zie ik wat voor kracht en creativiteit vrijkomt als je dat alsmaar reizende en verschuivende thuis - de ontwrichting, de kracht van thuis en wegen tot herstel- kunt vormgeven. Verbinden met collectief leren en werk dat deugt en deugd doet. Het laatste anderhalf jaar verdiep ik me ook in het thematiseren van de moed die daarvoor nodig is. In de verbeelding zie ik een reizende tentoonstelling en dagelijks terugkerende en doorlopende qi gong bewegingen: thuis, onderweg, en op ons werk.
Al een paar jaar maak ik deel uit van de werkgroep Normatieve professionalisering bij de Universiteit van Humanistiek, opgezet door Harry Kunneman. Vooral het experimenteren met creatieve werkvormen brengt mij veel inspiratie. Daar is een mogelijkheid tot transformatief leren!
In de onderzoekswerkplaats wil ik graag onderzoeken wat je van thuis kunt maken als dit onder druk staat vanuit mijn eigen vragen en fascinaties als maker. Dat is spannend en brengt een nieuwe betekenislaag aan thuis. Hoe zoom ik in op beelden, teksten, liedjes en wat zeggen zij over dat grotere geheel van onderweg zijn, thuiskomen waarin ik mijzelf ook in en op het spel heb gezet, hoe resoneren zij met mijn vakkennis en hoe kan ik deze schatten nog soepeler verbinden met het begeleiden van groepen en het stellen van nieuwe vragen waarin de maker en de deelnemers ook zelf een thuis vinden?

Sietske Dijkstra is in september 2019 begonnen met de master cross over creativity bij de HKU. Ze promoveerde in 2000 bij de Universiteit van Utrecht op een studie naar de betekenisgeving van geweldservaringen in de kindertijd op banden met het gezin van herkomst en latere relaties met partners en kinderen. Ze werkt sinds 1998 in haar bureau Dijkstra, www.sietske-dijkstra.nl aan geweldsvraagstukken gericht op het versterken van sociale en relationele veiligheid in het sociale domein. Ze doet praktijkgericht onderzoek, geeft advies en (geaccrediteerde) scholing aan werkveld en opleidingen. Ze maakt altijd verbindingen met de betrokkenen en professionals in het werkveld en zoekt naar de tacit knowledge en het goede werk dat daar ontspringt. In het heen en weer bewegen ontstaan communities of practice. Ze was bijna acht jaar lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten en lid van de commissie Samson die seksueel misbruik onderzocht in de pleegzorg en residentiële jeugdzorg. Ze deed samen met Anneke Menger en Lous Krechtig onderzoek naar de leeropbrengsten van zogenaamde leerateliers, verdiepingsomgevingen voor interdisciplinaire samenwerking en betekenisvol afdoen ook bij huiselijk geweld. Ze is verder extern lid van de examencommissie sociaal werk bij de HU.

http://stilinovi.nl/seeking-home-in-a-strange-land/

 

http://www.vreemde-thuis.nl/

 

sentimental journey.mp3
yarem gorani.mp3

Contact
naam:Sietske Dijkstra
fran.dijkstra@gmail.com
site:http://www.sietske-dijkstra.nl