• 13:00 - 17:30

In goed gezelschap

maken
Boekpresentatie van de Normatieve Professionalisering-groep

Dit boek is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen een aantal (oud)lectoren van Nederlandse hogescholen die betrokken zijn bij de theorie en de praktijk van normatieve professionalisering (NP). Deze groep is in wisselende samenstelling negen jaar lang regelmatig bij elkaar gekomen om teksten, ideeën en ervaringen uit te wisselen en samen het NP-perspectief verder te brengen. Enkele jaren geleden opperde Sietske Dijkstra het idee om samen een boek te maken om een aantal van onze vragen en bevindingen breder toegankelijk te maken. Dat idee vond een warm onthaal in onze groep. Vervolgens zijn wij van start gegaan met de volgende drie richtvragen aan de auteurs, tegen de achtergrond van de thema’s die naar voren kwamen in de intensieve gesprekken die we samen gevoerd hebben:

  1. Beschrijf een scène of situatie uit je eigen praktijk, voorafgegaan door een korte aanduiding van de context, waarin het niet goed lukte om werk te doen dat deugde en deugd deed. Reflecteer daarop. Wat schuurde er?
  2. Heb jij, of een andere betrokkene, iets gedaan om deze situatie in beweging te brengen? Hielp dat of niet? Heb je daarbij een specifieke (muzische) werkwijze gebruikt?
  3. Welke denkers en begrippen helpen je bij het reflecteren op de scène of situatie die je beschreven hebt?

Sommigen van ons hebben deze drie vragen inderdaad als richtsnoer genomen voor hun bijdrage, anderen zijn daar losser of zeer los mee omgegaan.

Het boek wordt feestelijk gepresenteerd op HKU-locatie Nieuwekade 1, ruimte 4.28. Van 13:00 tot 16:00 alleen voor genodigden en van 16:00 tot 17:30 openbaar.

Het boek is hier te bestellen: https://www.swpbook.com/boeken/85/waardenwerk/2201/in-goed-gezelschap