Annemiek Vera

Beeldende kunst, systemisch werk, Return - to - Sender / Return - to - Center

De afgelopen jaren heb ik mij binnen het lectoraat ontwikkelt in het inzetten van systemisch werk binnen muzische werkvormen. Ik heb nieuwe muzische werkvormen ontwikkelt en een titel gevonden voor mijn werkvormen: Magische Eenvoud. De vormen zijn eenvoudig te volgen via stappen en de uitkomst is magisch te noemen en van grote waarde voor degenen die hem volgen. Afgelopen jaar ben ik bezig geweest om werkvormen op verschillende plekken, veelal ook buiten de HKU, te toetsen en te zien wat de betekenis van de werkvormen kunnen zijn voor mensen die niet dagelijks hun creativiteit benutten. Ik ben gestart met het inspreken van werkvormen om te kijken hoe deze over gedragen kunnen worden, want lees je werkvormen en volg je ze dan? Of wat gebeurt er als een stem je meeneemt en je vertelt wat te doen en je al doende begeleidt? Deze stap zal ik ook dit onderzoeksjaar verder willen ontwikkelen. Hoe geef je een werkvorm, vorm?

En deze vraag klinkt ook door in mijn eerst ontwikkelde werkvorm, welke ik ook al het langst en meest intensief gebruik. Ik heb deze in 2005 "Return - To - Sender"  genoemd. De vorm heb ik de afgelopen 13 jaar bijgeschaafd, aangepast en verschillende varianten uitgeprobeert. Hoe meer ik kom te weten over bronnen, voorwaarden die er gelden binnen muzische werkvormen en stappen, hoe meer ik RTS op waarde begin te schatten en zie als een Muzische werkvorm. Met de komst van Liz Lerman eind oktober en haar methode CRP, begon het meer en meer in mij te leven dat ik RTS zichtbaarder wil maken en de kracht van deze vorm wil onderzoeken. Ook hierin de vraag wat kan deze vorm brengen voor docenten binnen kunstonderwijs? Of voor studenten en docenten buiten het kunstonderwijs? RTS laat mensen hun eigen (kracht) centrum (her)waarderen, zichzelf als bron te gaan zien binnen alles wat zij doen en inspiratie te halen uit hun eigen fascinaties die op vele manieren inzetbaar zijn. Ik wil RTS als vorm verfijnen, verscherpen en in kaart gaan brengen. Ik wil RTS als tool in gaan zetten binnen verschillende contexten en daarmee onderzoeken wat RTS aanwakkert, zien of deze echt zo sterk is als ik de afgelopen decennia heb mogen ervaren en op welke plekken in de wereld deze thuishoort.

 

Docent aan de HKU en beeldend kunstenaar 

 

Contact
naam:Annemiek Vera
site:http://www.annemiekvera.com