• Onderzoek

Connecting Conversations

In ons werk gaan we steeds meer samenwerken. In onze onderwijspraktijk met studenten, binnen ons vakgebied en over de grenzen van disciplines heen. Verbindende gesprekstechnieken die handvatten geven voor het uitwisselen en bundelen van kennis en creativiteit zijn daarbij heel plezierig en behulpzaam.

 Via het Expertisecentrum Educatie bieden we komend jaar vier Connecting Conversations. Daar ontwikkelen we deze gesprekstechnieken. Deze technieken worden geoefend in de volgende contexten: • integratie van je persoonlijke, professionele en maatschappelijke drijfveren; • het onderzoeken van en leren spreken in een vakoverstijgende context; het inzetten van kunst als methode voor het ontwerpen van oplossingen; het ontwikkelen en ontwerpen van nieuwe vormen van dialoog. Elke bijeenkomst wordt begeleid door twee onderzoekers van het lectoraat. Aanmelden kan al via https://www.hku.nl/OnderzoekEnExpertise/ExpertisecentrumEducatie.htm