Peter Rombouts

Regisseur Werkplaats Muzisch Onderzoek

Peter Rombouts MCM is veranderkundig organisatie-adviseur gespecialiseerd in niet-talige interventies. Hij heeft een eigen adviesbureau genaamd Inter’Motion waarin hij beweging brengt in organisaties vanuit systemisch, veranderkundig en non-verbaal perspectief. Door vragen van mensen om te zetten in dans ontstaan nieuwe perspectieven op bewegingsruimte en beweegredenen. In 2007, 2008 en 2009 was hij samen met zijn danspartner Marga Wouters wereldkampioen Argentijnse Tango.

Mijn onderzoeksvraag gaat over 'Jezelf op het spel zetten'. We vragen in organisaties veel van professionals ten aanzien van verandering, flexibiliteit en wendbaarheid. Dit roept veel onzekerheid, onduidelijkheid, weerstand en spanning op. Het vraagt dat professionals zichtbaar worden in waar het hen echt om te doen is. Het vraagt om weerstand te durven bieden tegen 'wat normaal is hier' en 'zo werkt het hier nu eenmaal'.

Ik hou me bezig met vragen als: wat maakt het de moeite waard voor de professional om zich te blijven verbinden met het werk? Hoe zorgen we dat professionals instappen en volhouden in hun inzet om werk anders en beter te doen? Hoe openen we de ruimte tussen conformeren en rebelleren waarin de professional zichtbaar wordt in waar het hem of haar echt om te doen is. In mijn idee zijn het precies de kunsten die op deze vragen een perspectief openen die professionals kan helpen bij de vraag: hoe kan ik mezelf laten zien (ik) in de oprechte relatie met anderen (ik-jij) waarin ik kan handelen vanuit een tegenwoordigheid van geest (hier-en-nu) om te komen tot goed werk (zingeving en betekenis)? Welke risico's neem ik dan? En wat maakt het voor mij de moeite waard om het aan te gaan?
Contact
naam:Peter Rombouts