Peter Rombouts

Kernteam Musework | Medevormgever en onderzoeker in de Werkplaats Muzisch Onderzoek | Docent bij de Master Interior Architecture (MIA).

Ik ben veranderkundig organisatie-adviseur gespecialiseerd in niet-talige interventies door middel van dans.

Wie ben ik binnen Musework?

Binnen Musework houd ik me bezig met vragen rond het creëren van plekken waarin er ruimte ontstaat voor het onverwachte. Welke interventies kan je doen om situaties zodanig te ensceneren dat we in de ontmoeting voorbij komen aan het verwachte, het eerder gedachte en het eerder gedane. In die situaties zet iedereen zichzelf op het spel. Weet niemand precies wat er gebeurt en ontstaan er een vorm van co-creatie in het moment. Voorbij vaststaande rollen en patronen.

De Musework werkvormen dragen bij aan het creëren van dergelijke plekken. Onze manieren van werkplaatsen bouwen geven vorm aan langere lijnen als manieren om op andere manieren te werken aan opgaves en vraagstukken.

Ik houd me bezig met vragen rond:

- Hoe kan interdisciplinair samenwerken vorm krijgen waarin er werkelijk van elkaar geleerd kan worden? Hoe kun je op maat gemaakte werkplaatsen ontwerpen die passen bij specifieke vraagstukken en opgaven? Momenteel schrijf ik aan bijdragen over hoe werkplaatsen als ecosystemen vorm kunnen krijgen waarin we op andere manieren werken aan verander- en/of leervraagstukken. Dus: hoe doe je een goede werkplaats? 

- Wat betekent het om als mens te verschijnen in samenwerkingen en relaties als docent-student of professional-client (bijvoorbeeld in de zorg). Vaststaande rollen en rolovertuigingen staan vaak het echte contact in de weg. We verschuilen en beschermen ons achter professioneel handelingsrepertoire. Dat is vaak heel goed, maar het staat niet zelden in de weg dat je in het moment het goede doet als dit goede zich nu net achter die functionele relatie ophoudt. Wat als je als docent geen feedback geeft op het werk van studenten maar zelf iets maakt waarin je zegt: "dit is wat ik ontmoet in jouw werk." 

- In een artistiek onderzoek werk ik rond het belichaamd leren kennen van de wereld. Vragen en thema's die spelen in de wereld niet bepraten, maar bewegen om vanuit die ervaring te spreken. Doorgaans spreken we veel over de dingen en dan blijven we eruit. Wat als je erin stapt, zo goed als je kunt, belichaamd, invoelend, inbeeldend? Wat leer je dan over de wereld. Zoals acteurs de wereld kunnen leren kennen buiten henzelf doordat ze in de huid van een karakter of personage stappen. Manieren om het maximaal mogelijke te doen om de ander te begrijpen, te zien en te horen. Mag ik jouw vraag dansen?

 

 

 

Contact
naam:Peter Rombouts
site:http://www.dance-dialogue.com