Verzameling methodologische notities

Graag leg ik hier een verzameling aan. Een verzameling notities, overdenkingen, motieven, ideeën en noties. Nog niet in verband met elkaar, maar naast elkaar. Als data...

#1: Overdraagbaarheid. Hoe maak je muzisch onderzoek overdraagbaar? Een combinatie van de vraag/fascinatie, met een opvoering (anekdote voorlezen) en een inzicht versterkt elkaar. 

#2: Het moment na de opvoering is van belang. Factoren als tijd, wederkerigheid, ontvangst lijken een rol te spelen. Hoe reageer je zo dat je de opvoering kan onderzoeken die recht doet aan maker en werk?

#3: Ervaringen in de werkpraktijk (ontmoetingen, gesprekken, gebeurtenissen) kan je zien als opvoering.

#4: De onderzoekscirkel van fascinatie/ vraag verduidelijken - data genereren/verzamelen - data interpreteren - inzichten vastleggen - inzichten opvoeren wordt in elke fase doorlopen door spelen, maken, vertellen en delen. In elke fase hebben spelen, maken, vertellen en delen een andere betekenis, vorm, uitwerking, doel, volgorde...

 

 

Reacties