• 19:00 - 21:30

Transformatieve Tocht

Uitnodiging Grensgangers Werkplaats 3 Seizoen III 2022

Op maandag 21 februari 2022 nemen we je mee op onze TRANSFORMATIEVE TOCHT.

Voor deze avond zetten we de werking van kunst om in beweging, tijd en ruimte, zodat we die samen kunnen ervaren. Je werkt met je eigen onderzoeksvraag of fascinatie én rondom het thema artistieke pedagogiek. We hebben twee transformerende ervaringen voor je gecreëerd met onze gemeenschappelijke onderzoeken en fascinaties met onder andere deze bronnen.

In een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg.

Vind je weg naar de werkplaats! We zien elkaar daar.

Maandag 22 februari, inloop 18.45 start 19.00 uur. Locatie HKU, locatie Jaarbeursplein 22, 5everdieping in Utrecht. De toegangscode zetten we in de groepsapp.

N.B. 1. Trek niet je mooiste kleding aan, we werken deels op de vloer.
N.B. 2. De werkplaats komt het best tot zijn recht bij fysieke aanwezigheid. Online deelnemers zijn welkom en kunnen vooral observeren als ‘kunstenaars aan de muur’. We vragen je aan het einde iets te maken om jouw ervaring mee uit te drukken.

Caroline, Marjolein, Annemiek, Inge en Jessica

TRANSFORMATIE: FUNDAMENTELE VERANDERING VAN DENKPROCESSEN OF EEN VERANDERING VAN BEWUSTZIJN.

Programma Grensgangers Werkplaats 3 seizoen III
Maandag 21 februari 2022
HKU Jaarbeursplein Utrecht
19.00-21.00 uur

18:45    Inloop
Benodigdheden: koekjes, digitale aanwezigen op groot scherm, laptop.

19:00    Opening
De organisatoren openen door kort iets te vertellen over de manier waarop deze avond tot stand kwam.
Elke grensganger deelt haar/zijn eigen onderzoeksvraag en we raken het onderwerp artistieke pedagogiek even aan.

Marjolein vertelt over haar fascinatie en onderzoek.

19:10    Bodyprints
Benodigdheden: krijtjes
Begeleiding/uitleg: Marjolein & Jessica
Tweetallen + hele groep
8 minuten: De groep verdeelt zich in tweetallen. Tweetallen nemen krijt mee. Een van de twee neemt een houding aan op de vloer en de ander omtrekt het lichaam van de ander met krijt. De persoon op de vloer staat op en samen bekijken zij het lichaam. Daarna wisselen ze van rol. Ze kijken nar de andere lichamen op de vloer. De omtrekken moet nu verbonden zijn (op of aan) met een andere (je duo en/of een andere groepsgenoot). Daarna proberen gaan ze in elkaars omtrek liggen/zitten en voelen hoe deze houding is.

6 minuten: Stel de vraag aan de ander: hoe heeft dit jou veranderd? Reageer niet op de inhoud maar stel je open voor het verhaal van de ander en laat zien dat je luistert. De ander vertelt wat in haar opkomt, neemt waar wat er is. Wanneer de woorden opdrogen (of na 1 minuut gong) stel je de vraag opnieuw. Daarna nog een keer en wissel van rol. 

4 minuten: Dan gaat de muziek aan en gaat iedereen in een ander lijf liggen/zitten. Er vormt zich een groepsligging. Deze kan (indien er tijd is) een paar keer wisselen. Dan zoek je oogcontact met een andere groepsgenoot dan waarmee je zo-even werkte.

2 minuten: Hoe heeft dit jou veranderd? Om de beurt elkaar de vraag stellen.

19:30 Ammoniet klaarleggen
2 minuten: Uitvoering: Marjolein + Caroline

Woorden:
herinneren
hoop
leed
(weer in) balans (komen)
zelfinzicht
ontwikkeling
waardering

Deze woorden leggen we in een ammonietvorm.

19.32 Ammonietpad
Benodigdheden: kunstwerken van de kalender (Jessica), woorden (Inge)
Begeleiding/uitleg: Inge + Annemiek
9 personen (of 10 als één van ons besluit te observeren)

5 minuten: uitleg:  (Andy Goldsworthy) Deze ervaring is een soort opstelling. Je doet wat in het moment in je opkomt. Samen dragen we bij aan iemands (onderzoeks)vraag. Ruimte geven door jouw heinnering lucht te geven (Installatie Smilde). Eén persoon is de vragensteller. Zij/hij kiest een schaduw. (Renault). De schaduw loopt de hele weg met haar mee, observeert en ondersteunt (mag aanvullen, tips geven, iets uitlichten, aanwijzen, ergens bij laten stilstaan of helpende vragen stellen). De vragensteller start bij één van de woorden met iets wat ze in haar hoofd heeft en neemt daar positie in. De andere groepsleden gaan elk bij één van de andere woorden staan. Zij vertegenwoordigen dit woord. De vragensteller brengt haar vraag in, vertelt er kort wat over vanuit de gekozen positie. Daarna vervolgt ze haar weg richting binnen in de ammoniet en staat ze bij iedereen even stil om iets op te halen rondom de vraag. Daarna gaat zij de weg weer naar buiten.

15 minuten: de oefening van de Ammoniet.

5 minuten: reflectie: de vragensteller aan het woord en pop up van groepsgenoten: Wat gebeurde er? Of Wat heb je ervaren?

20:25 Tekenen van het labyrinth
5 minuten: Uitvoering: Caroline + Marjolein

20:30 Labyrinth
Benodigdheden: krijt. Het verhaal over het labyrinth (Inge)
Gehele groep
Begeleiding/uitleg: Caroline + Inge

2 minuten: De gehele groep loopt in stilte het labyrinth door het labyrinth en neemt daarna de tijd om te schrijven.

8 minuten: We maken hier een start met het Rijk a4-tje. Zie voor de werkwijze pagina 5 van bijgevoegd onderzoeksdesign.

20:40 Afronding
15 minuten: we wisselen de ervaringen uit van deze avond.
Vraag: Hoe heeft deze avond bijgedragen aan jouw onderzoek of het begrip artistieke pedagogiek?

21.00 uur Tot de volgende keer: maandag 4 april 2022 georganiseerd door Clara, Alain en Henk!